Thành Lập Công Ty Hàng Tiêu Dùng

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Hàng Tiêu Dùng. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Hàng Tiêu Dùng mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Hàng Tiêu Dùng ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Hàng Tiêu Dùng

Công ty Hàng Tiêu Dùng trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

T : HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH

Mã ngành nghề của công ty Hàng Tiêu Dùng

98 – Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

981 – 9810 – 98100 – Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình

982 – 9820 – 98200 – Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Hàng Tiêu Dùng

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Hàng Tiêu Dùng

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Hàng Tiêu Dùng như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Hàng Tiêu Dùng

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Hàng Tiêu Dùng tờ để đăng ký thành lập công ty Hàng Tiêu Dùng

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Hàng Tiêu Dùng

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Hàng Tiêu Dùng mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Hàng Tiêu Dùng

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Hàng Tiêu Dùng của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Hàng Tiêu Dùng phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Hàng Tiêu Dùng

+ Quy trình thành lập công ty Hàng Tiêu Dùng đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Hàng Tiêu Dùng giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Hàng Tiêu Dùng hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Hàng Tiêu Dùng uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Hàng Tiêu Dùng

98: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH

Ngành này gồm:

– Sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng trong các hộ gia đình;

– Các hộ gia đình được phân loại ở đây khi nó có thể xác định được hoạt động chính cho hoạt động tự tiêu dùng của hộ gia đình. Nếu hộ gia đình tham gia vào hoạt động thị trường (sản xuất ra hàng hóa để bán) thì nó có được phân loại vào ngành hoạt động thị trường chủ yếu trong Hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

981 – 9810 – 98100: Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình

Nhóm này gồm: Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình. Những hoạt động này bao gồm trồng trọt, chăn nuôi (những hoạt động này chưa thể hiện trong điều tra của ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản), sản xuất đồ dùng trong gia đình như: Rổ rá, nong nia, quần áo, mũ, nón và các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng khác. Nếu hộ gia đình cũng tham gia vào việc sản xuất sản phẩm để bán ra thị trường thì hộ gia đình được phân loại vào ngành sản xuất hàng hóa tương ứng trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Nếu hộ gia đình chủ yếu tham gia vào sản xuất hàng hóa tự tiêu dùng (những hoạt động này chưa thể hiện trong điều tra của ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng…), thì hộ gia đình được phân loại vào hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất tự tiêu dùng trong các hộ gia đình.

982 – 9820 – 98200: Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Nhóm này gồm: Hoạt động sản xuất dịch vụ tự tiêu dùng của các hộ gia đình kể cả việc nấu ăn, giảng dạy, chăm sóc thành viên trong gia đình hoặc các dịch vụ vận tải và các dịch vụ khác phục vụ cho bản thân gia đình. Nếu các hộ gia đình tham gia vào việc sản xuất sản phẩm dịch vụ bán ra thị trường thì các hộ được phân loại vào ngành sản xuất tương ứng trong Hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam, nếu các hộ chủ yếu tham gia vào sản xuất dịch vụ tự tiêu dùng thì các hộ được phân loại vào hoạt động sản xuất dịch vụ tự tiêu dùng trong hộ gia đình ở nhóm này.