Thành Lập Công Ty Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội

Công ty Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

Q : Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Mã ngành nghề của công ty Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội

88 – Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung

881 – 8810 – Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật

88101 – Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công (trừ thương bệnh binh)

88102 – Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh

88103 – Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người khuyết tật

889 – 8890 – 88900 – Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội tờ để đăng ký thành lập công ty Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội

+ Quy trình thành lập công ty Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội

88: HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI KHÔNG TẬP TRUNG

Ngành này gồm: Cung cấp một cách trực tiếp các dịch vụ trợ giúp xã hội đa dạng đối với khách hàng. Các hoạt động ở ngành này không bao gồm các dịch vụ ăn ở, loại trừ trên cơ sở tạm thời.

881 – 8810: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật

88101: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công (trừ thương, bệnh binh)

Nhóm này gồm: Hoạt động tham gia ủng hộ, trợ giúp của các cấp, các ngành, mọi tổ chức quần chúng và cá nhân đối với người có công (trừ thương, bệnh binh) trong phong trào đền ơn, đáp nghĩa bằng những hình thức và việc làm thiết thực như tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc, giáo dục, đỡ đầu, giải quyết việc làm v.v… nhằm hỗ trợ ổn định đời sống cho các đối tượng này.

88102: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh

Nhóm này gồm: Hoạt động tham gia ủng hộ, trợ giúp của các cấp, các ngành, mọi tổ chức quần chúng và cá nhân đối với thương binh, bệnh binh trong phong trào đền ơn, đáp nghĩa bằng những hình thức và việc làm thiết thực như tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc, giáo dục, đỡ đầu, giải quyết việc làm v.v… nhằm hỗ trợ ổn định đời sống cho các đối tượng này.

88103: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người khuyết tật

Nhóm này gồm: Dịch vụ xã hội, tư vấn, phúc lợi xã hội, chỉ dẫn và các dịch vụ tương tự khác mà phục vụ cho người già và người khuyết tật tại nhà của họ hoặc ở nơi nào đó và được thực hiện bởi các cơ quan tổ chức nhà nước hoặc các tổ chức tư nhân, các tổ chức tự giúp đỡ trên phạm vi quốc gia hay địa phương và bởi các chuyên gia để cung cấp các dịch vụ tư vấn:

– Hoạt động thăm hỏi đối với người già và người khuyết tật;

– Hoạt động chăm sóc ban ngày đối với người già và những người trưởng thành bị khuyết tật;

– Hoạt động hướng dẫn đào tạo và đào tạo lại nghề nghiệp cho những người bị khuyết tật, những người mà sự giáo dục bị hạn chế.

Loại trừ:

– Hoạt động lập và phân phối quĩ bảo đảm xã hội bắt buộc được phân vào nhóm 84300 (Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc);

– Hoạt động tương tự như những hoạt động đã được mô tả ở nhóm này nhưng thực hiện ở các cơ sở tập trung được phân vào nhóm 87302 (Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già), nhóm 87303 (Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật).

889 – 8890 – 88900: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác

Nhóm này gồm: Dịch vụ xã hội, tư vấn, phúc lợi xã hội, dịch vụ cho người tị nạn, chỉ dẫn và các dịch vụ tương tự khác mà phục vụ cho cá nhân và gia đình tại nhà của họ hoặc ở nơi nào đó và được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức tư nhân, các tổ chức cứu trợ thảm hoạ và các tổ chức tự giúp đỡ trên phạm vi quốc gia hay địa phương và bởi các chuyên gia để cung cấp các dịch vụ tư vấn:

– Các hoạt động bảo vệ và dìu dắt trẻ em và thanh thiếu niên;

– Hoạt động cho, nhận con nuôi;

– Hoạt động ngăn chặn bạo lực đối với trẻ em và những người khác;

– Các dịch vụ tư vấn chi tiêu gia đình, tư vấn hôn nhân và gia đình, tư vấn đi vay và cho vay;

– Hoạt động cộng đồng và chòm xóm giúp đỡ nhau;

– Hoạt động cứu trợ đối với nạn nhân gặp thảm hoạ, người tị nạn, người nhập cư v.v… bao gồm việc làm nhà tạm hoặc lâu dài cho họ;

– Hoạt động hướng dẫn đào tạo và đào tạo lại nghề nghiệp cho những người thất nghiệp, những người mà sự giáo dục bị hạn chế;

– Các cơ sở ban ngày phục vụ người vô gia cư và các nhóm người yếu sức khoẻ khác trong xã hội;

– Hoạt động từ thiện như gây quĩ hoặc các hoạt động ủng hộ khác nhằm trợ giúp xã hội.

Loại trừ:

– Hoạt động lập và phân phối quĩ bảo đảm xã hội bắt buộc được phân vào nhóm 84300 (Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc);

– Hoạt động tương tự như những hoạt động đã được mô tả ở nhóm này nhưng thực hiện ở các cơ sở tập trung được phân vào nhóm 87909 (Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu).

 

 

 

Tag: điều kiện thành lập trung tâm trợ giúp pháp lý