Thành lập công ty luật hợp danh

Thành lập công ty luật hợp danh

Khi thành lập công ty luật, một trong các loại hình công ty luật mà các luật sư lựa chọn đó là thành lập công ty luật hợp danh. Vì nó thể hiện trách nhiệm và mối liên kết chặt chẽ giữa các luật sư cùng thành lập công ty luật hợp danh.

Công ty luật hợp danh là gì ?

Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn. Các thành viên công ty luật hợp danh thỏa thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty.

Điều kiện thành lập công ty luật hợp danh

Phải do ít nhất hai luật sư cùng thành lập

– Tên của công ty luật hợp danh do các thành viên thỏa thuận lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Hồ sơ thành lập công ty luật hợp danh

-Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh (theo mẫu).

-Dự thảo Điều lệ công ty luật hợp danh

-Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của thành viên hợp danh công ty luật hợp danh

-Giấy tờ chứng minh trụ sở. Đối với trường hợp thuê, mượn trụ sở thì trong hợp đồng phải ghi cụ thể vị trí, diện tích và mục đích thuê, mượn; trường hợp sử dụng nhà riêng để làm trụ sở thì có văn bản xác định cụ thể vị trí, diện tích dùng làm trụ sở.

Thủ tục thành lập công ty luật hợp danh

Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Tổ chức hành nghề luật sư được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

Trên đây là một số quy định về thành lập công ty luật hợp danh để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Tag: điều kiện thành lập công ty luật hợp danh