THÀNH LẬP CÔNG TY MÔI GIỚI BĐS

THÀNH LẬP CÔNG TY MÔI GIỚI BĐS

Các công ty nhà đất – môi giới bđs đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là trung gian để bên bán, cho thuê bất động sản và bên mua, bên thuê bất động sản có thể gặp nhau. Các công ty môi giới bđs uy tín đang hoạt động hiệu quả, tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng. Thành lập công ty môi giới nhà đất môi giới bất động sản nhận được sự quan tâm của nhiều cá nhân tổ chức. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về điều kiện thành lập công ty môi giới bđs và thủ tục thành lập công ty môi giới bđs để cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty môi giới nhà đất tham khảo.

Văn bản pháp luật quy định về thành lập công ty môi giới bđs

Luật doanh nghiệp

-Nghị định 78/2015/NĐ-CP

-Nghị định  108/2018/NĐ-CP

-Luật kinh doanh bất động sản

-Nghị định 76/2015/NĐ-CP

thành lập công ty môi giới bđs nhà đất

Mã ngành nghề sử dụng khi thành lập công ty môi giới nhà đất

L HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
68 Hoạt động kinh doanh bất động sản
681 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
68101 Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở
68102 Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở
68103 Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
68104 Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở
68109 Kinh doanh bất động sản khác
682 6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
68201 Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất
68202 Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất


Đ
iều kiện thành lập công ty môi giới bđs

Ngoài các điều kiện thành lập công ty môi giới bđs nói chung theo quy định của luật doanh nghiệp khi thành lập một công  ty. Thì trong quá trình hoạt động, công ty môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản như sau:

Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

– Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.”

thành lập công ty môi giới bđs nhà đất

Thủ tục thành lập công ty môi giới bđs

Để thực hiện thủ tục thành lập công ty môi giới bđs cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty môi giới bđs và tiến hành quy trình thành lập công ty môi giới bđs theo các bước như sau:

Hồ sơ thành lập công ty môi giới bđs bao gồm:

  • Giấy đề nghị thành lập công ty theo mẫu
  • Điều lệ công ty
  • Danh sách thành viên, cổ đông của công ty môi giới bđs ( khi thành lập công ty môi giới bđs là công ty tnhh 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần)
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên, cổ đông công ty môi giới bđs

Quy trình thành lập công ty môi giới bđs:

Người đại diện theo pháp luật của công ty môi giới bđs hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ thành lập công ty môi giới bđs đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty môi giới bđs có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thành lập công ty môi giới bđs hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty môi giới bđs. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty môi giới bđs tiến hành khắc dấu và gửi thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu đến phòng đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty môi giới bđs, công ty quảng  cáo cần thực hiện thủ tục thuế ban đầu của công ty mới thành lập, thực hiện thủ tục xác nhận nội dung môi giới bđs khi môi giới bđs các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt theo quy định.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢNG CÁO

Các cá nhân, tổ chức có kế hoạch thành lập công ty dịch vụ môi giới bđs tại hà nội và các tỉnh, thành phố khác cần được tư vấn về các điều kiện thành lập công ty môi giới bđs, hồ sơ thành lập công ty môi giới bđs, thủ tục thành lập công ty môi giới bđs hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty môi giới bđs.

0934562586

Tag: cty bảo hiểm hôn nên