Thành lập công ty phát hành sách

Thành lập công ty phát hành sách

Để thực hiện thủ tục thành lập công ty phát hành sách cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty phát hành sách và tiến hành quy trình thành lập công ty phát hành sách theo các bước như sau:

Hồ sơ thành lập công ty phát hành sách bao gồm:

  • Giấy đề nghị thành lập công ty theo mẫu
  • Điều lệ công ty
  • Danh sách thành viên, cổ đông của công ty phát hành sách ( khi thành lập công ty phát hành sách là công ty tnhh 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần)
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên, cổ đông công ty phát hành sách

Quy trình thành lập công ty phát hành sách:

Người đại diện theo pháp luật của công ty phát hành sách hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ thành lập công ty phát hành sách đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty phát hành sách có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thành lập công ty phát hành sách hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty phát hành sách.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phát hành sách tiến hành khắc dấu và gửi thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu đến phòng đăng ký kinh doanh. Như vậy, là đã hoàn thành thủ tục thành lập công ty phát hành sách.

Lưu ý: Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty phát hành sách, công ty cần thực hiện thủ tục thuế ban đầu của công ty mới thành lập

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH

Các cá nhân, tổ chức có quyết định thành lập công ty dịch vụ phát hành sách cần được tư vấn về các điều kiện thành lập công ty phát hành sách, hồ sơ thành lập công ty phát hành sách, thủ tục thành lập công ty phát hành sách hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty phát hành sách.

tag: nhà   cử   tri   ngân   hàng   chính   hay   hướng   dẫn