Thành Lập Công Ty Quảng Cáo Và Thị Trường

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Quảng Cáo Và Thị Trường. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Quảng Cáo Và Thị Trường mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Quảng Cáo Và Thị Trường ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Quảng Cáo Và Thị Trường

Công ty Quảng Cáo Và Thị Trường trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

M : HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mã ngành nghề của công ty Quảng Cáo Và Thị Trường

73 – Quảng cáo và nghiên cứu thị trường

731 – 7310 – 73100 – Quảng cáo

732 – 7320 – 73200 – Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Quảng Cáo Và Thị Trường

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Quảng Cáo Và Thị Trường

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Quảng Cáo Và Thị Trường như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Quảng Cáo Và Thị Trường

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Quảng Cáo Và Thị Trường tờ để đăng ký thành lập công ty Quảng Cáo Và Thị Trường

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Quảng Cáo Và Thị Trường

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Quảng Cáo Và Thị Trường mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Quảng Cáo Và Thị Trường

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Quảng Cáo Và Thị Trường của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Quảng Cáo Và Thị Trường phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Quảng Cáo Và Thị Trường

+ Quy trình thành lập công ty Quảng Cáo Và Thị Trường đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Quảng Cáo Và Thị Trường giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Quảng Cáo Và Thị Trường hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Quảng Cáo Và Thị Trường uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Quảng Cáo Và Thị Trường

73: QUẢNG CÁO VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Ngành này gồm: Việc tạo ra những chiến dịch quảng cáo và sắp xếp các quảng cáo đó trên báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác cũng như việc thiết kế trình bày trên trang web.

731 – 7310 – 73100: Quảng cáo

Nhóm này gồm: Việc cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng cáo (thông qua năng lực của tổ chức hoặc hợp đồng phụ), bao gồm tư vấn, dịch vụ sáng tạo, sản xuất các nguyên liệu cho quảng cáo, kế hoạch truyền thông, gồm:

– Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng bày, ô tô con và ôtô buýt…; quảng cáo trên không; phân phối các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; cung cấp các chỗ trống quảng cáo trên bảng lớn; thiết kế vị trí và trình bày trên trang web;

– Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khuếch trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực tuyến; tư vấn marketing.

Loại trừ:

– Xuất bản các tài liệu quảng cáo được phân vào nhóm 5819 (Hoạt động xuất bản khác);

– Sản xuất tin nhắn thương mại trên đài, tivi hoặc phim được phân vào nhóm 59113 (Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình);

– Hoạt động liên quan đến công chúng được phân vào nhóm 70200 (Hoạt động tư vấn quản lý);

– Nghiên cứu thị trường được phân vào nhóm 73200 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận);

– Chụp ảnh quảng cáo được phân vào nhóm 74200 (Hoạt động nhiếp ảnh);

– Tổ chức triển lãm và trưng bày thương mại được phân vào nhóm 82300 (Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại);

– Các hoạt động thư trực tuyến (đề địa chỉ…) được phân vào nhóm 82990 (Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu).

732 – 7320 – 73200: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

Nhóm này gồm:

– Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, bao gồm kết quả phân tích thống kê;

– Điều tra thu thập ý kiến của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm kết quả phân tích thống kê.