Thành Lập Công Ty Xử Lý Nước Thải

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Xử Lý Nước Thải. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Xử Lý Nước Thải mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Xử Lý Nước Thải ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Xử Lý Nước Thải

Công ty Xử Lý Nước Thải trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

E : CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI

Mã ngành nghề của công ty Xử Lý Nước Thải

37 – 370 – 3700 – Thoát nước và xử lý nước thải

37001 – Thoát nước

37002 – Xử lý nước thải

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Xử Lý Nước Thải

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Xử Lý Nước Thải

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Xử Lý Nước Thải như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Xử Lý Nước Thải

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Xử Lý Nước Thải tờ để đăng ký thành lập công ty Xử Lý Nước Thải

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Xử Lý Nước Thải

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Xử Lý Nước Thải mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Xử Lý Nước Thải

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Xử Lý Nước Thải của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Xử Lý Nước Thải phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Xử Lý Nước Thải

+ Quy trình thành lập công ty Xử Lý Nước Thải đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Xử Lý Nước Thải giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Xử Lý Nước Thải hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Xử Lý Nước Thải uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Xử Lý Nước Thải

37: THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Ngành này gồm: Hoạt động của hệ thống cống rãnh hoặc các phương tiện xử lý nước thải để thu dọn, xử lý và tiêu hủy nước thải.

370 – 3700: Thoát nước và xử lý nước thải

37001: Thoát nước

– Hoạt động của hệ thống thoát nước gồm mạng lưới thoát nước (đường ống, cống, kênh, mương, hồ điều hòa…), các trạm bơm thoát nước mưa, nước thải, các công trình xử lý nước thải và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, chuyển tải, tiêu thoát nước mưa, nước thải, chống ngập úng và xử lý nước thải.

– Thu gom và vận chuyển nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập trung thông qua hệ thống thoát nước.

– Duy tu và bảo dưỡng hệ thống thoát nước.

37002: Xử lý nước thải

Nhóm này gồm:

– Hoạt động của các công trình xử lý nước thải, bùn thải.

– Xử lý nước thải, bùn thải (gồm nước thải sinh hoạt và nước thải khác) bằng các công trình xử lý nước thải, bùn thải.

– Duy tu và bảo dưỡng các công trình xử lý nước thải, bùn thải.