Thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể

Thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể

Chuyển nhượng kinh doanh là gì? Chuyển nhượng kinh doanh đó là các cá nhân, tổ chức thực hiện việc mua bán quyền kinh doanh với nhau. Khi thực hiện chuyển nhượng kinh doanh, cá nhân, tổ chức cần thực hiện thủ tục thay đổi chủ thể kinh doanh. Thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể là một trong những thủ tục mà các hộ kinh doanh thường hay thực hiện khi chuyển nhượng hộ kinh doanh cá thể. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn quý khách thủ tục thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể khi các cá nhân chuyển nhượng hộ kinh doanh cá thể.

Sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng hộ kinh doanh cá thể, chủ hộ kinh doanh nhận chuyển nhượng kinh doanh hộ cá thể thực hiện thủ tục thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể tại phòng đăng ký kinh doanh cập huyện nơi hộ kinh doanh cá thể có trụ sở.

Hồ sơ thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể bao gồm:

-Giấy đề nghị thay đổi hộ kinh doanh cá thể;

-Bản sao chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh cá thể nhận chuyển nhượng hộ kinh doanh cá thể.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể hợp lệ, cá nhân nhận chuyển nhượng hộ kinh doanh cá thể được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.