Thời gian đi nghĩa vụ công an

Công an nghĩa vụ là gì

Đi nghĩa vụ công an như thế nào

Tiêu chí

Nghĩa vụ công an

Nghĩa vụ quân sự

Độ tuổi tham gia Đều từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Trường hợp được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học thì độ tuổi tuyển chọn kéo dài đến hết năm 27 tuổi.
Thời gian phục vụ

03 năm

Tuy nhiên, từ ngày 01/07/2019, Luật Công an nhân dân 2018 có hiệu lực, thời gian này rút ngắn chỉ còn 02 năm.

 

02 năm

Tiêu chuẩn tuyển chọn – Có lý lịch rõ ràng.

– Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự…

– Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

– Tốt nghiệp trung học phổ thông. Riêng địa bàn khó khăn được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở.

Ưu tiên tuyển chọn người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết.

– Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe khác.

 

– Có lý lịch rõ ràng;

– Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Có đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ;

– Có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên. Địa phương khó đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì tuyển chọn người có trình độ lớp 7.

 

 

Quyền lợi được hưởng – Được hưởng các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang

– Được trợ cấp học nghề hoặc trợ cấp tạo việc làm

– Được ưu tiên thi tuyển vào các trường Công an nhân dân

– Được hưởng chế độ, chính sách khác theo quy định của Chính phủ.

– Được nghỉ phép 10 ngày nếu phục vụ tại ngũ từ tháng 13 trở đi;

– Được hưởng nhiều khoản trợ cấp khi xuất ngũ

– Được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm khi xuất ngũ

 

Căn cứ Nghị định 129/2015/NĐ-CP Luật Nghĩa vụ quân sự 2015

Nghị định 27/2016/NĐ-CP.

Thời gian đi nghĩa vụ công an

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2018.

Nữ có được đi nghĩa vụ công an

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định:

Điều 4. Đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ

1. Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

…”

Theo đó, công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ và đã đăng ký nghĩa vụ quân sự có chuyên môn phù hợp và tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân sẽ được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Về đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với công dân nữ, các bạn có thể liên hệ với Ủy ban nhân dân xã nơi mình sinh sống để trình bày nguyện vọng và xin đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi đã đăng ký nghĩa vụ quân sự thành công, các bạn nữ cần tiến hành nộp hồ sơ xin được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân theo quy định tại Điều 6 Nghị định 70/2019/NĐ-CP.

 

 

 

tag: ra lính mấy bao lâu hàm lương thơ kiện đợt 2 2014 khám biên