Thời hạn thực hiện các báo cáo, công việc pháp lý cuối năm 2019

 

 Thời hạn thực hiện các báo cáo, công việc pháp lý cuối năm 2019

 Cuối năm là thời điểm mà doanh nghiệp phải hoàn thành các báo cáo của doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp có thể thực hiện các báo cáo đúng  thời hạn hãy lưu ý thời hạn thực hiện các báo cáo qua bài viết dưới đây:

1. Thuế – Kế toán

Tháng 11: Chậm nhất 20/11/2019

 • Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 10 (nếu tháng 10/2019 có phát sinh khấu trừ thuế TNCN)
 • Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 10
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10

 Tháng 12: Chậm nhất 20/12/2019

 • Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 11 (nếu tháng 11/2019 có phát sinh khấu trừ thuế TNCN)
 • Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 11
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 11

 Thời hạn thực hiện các báo cáo, công việc pháp lý cuối năm 2019

2. Lao động – Bảo hiểm

Tháng 11:

 Trước 03/11/2019

 • Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có hàng tháng tháng 10

 Trước 25/11/2019

 • Báo cáo tình hình thay đổi lao động cuối năm 2019

 Chậm nhất 30/11/2019

 • Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 11
 • Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 11

Tháng 12

 Trước 03/12/2019

 • Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có hàng tháng tháng 11

 Chậm nhất 31/12/2019

 • Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 12
 • Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 12

 Nội dung bài viết