Thông tin công ty cổ phần warrantek

CÔNG TY CỔ PHẦN WARRANTEK

Tên quốc tế WARRANTEK JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt WARRANTEK

Mã số thuế 1801303488

Địa chỉ Lô A39-26, đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Người đại diện CHÂU THỊ HỒNG VÂN

Điện thoại 02923918840

Ngày hoạt động 2013-05-02

Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Cần Thơ

Ngành nghề kinh doanh

Ngành

2011Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất hoá chất, hóa chất phân tích, hóa chất công nghiệp phục vụ nghiên cứu khoa học và sản xuất (Trừ hóa chất cấm)
3700Thoát nước và xử lý nước thải
3821Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
3822Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
3830Tái chế phế liệu
3900Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
7020Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về kiểm nghiệm hàng hóa, tư vấn hệ thống quản lý chất lượng
7120Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ kiểm định, giám định, hiệu chuẩn thiết bị kỹ thuật; Dịch vụ kiểm nghiệm, giám định hàng hóa thương mại; Dịch vụ tư vấn về kiểm nghiệm hàng hóa; Chứng nhận sản phẩm hàng hóa tiêu dùng – đăng ký hoạt động chứng nhận hợp chuẩn; Quan trắc và phân tích môi trường
7210Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Chi tiết: Đào tạo kiểm nghiệm và chuyển giao công nghệ; Nghiên cứu và phát triển giống cây trồng và vật nuôi; Nghiên cứu và phát triển khoa học tự nhiên; Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật và công nghệ; Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học; Nghiên cứu và phát triển khoa học nông nghiệp
7490Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Môi giới thương mại
8129Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Dịch vụ xông trùng, hun trùng hàng hóa
8299Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
8532Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn về an toàn hàng hóa trong sản xuất và thương mại
8559Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ

Tag: tuyển