Thông tin công ty HANDELSGESELLSCHAFT DETLEF VON APPEN GMBH

 VPĐD HANDELSGESELLSCHAFT DETLEF VON APPEN GMBH

 Mã số thuế:0304644888

 Địa chỉ thuế:132 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

 Đại diện pháp luật:Dao Lam Dien

 Ngày cấp:30/10/2006

 Ngành nghề chính:Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán

 Tag: công ty appen