Thông tin công ty HANDELSGESELLSCHAFT DETLEF VON APPEN GMBH

VPĐD HANDELSGESELLSCHAFT DETLEF VON APPEN GMBH

Mã số thuế:0304644888

Địa chỉ thuế:132 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:Dao Lam Dien

Ngày cấp:30/10/2006

Ngành nghề chính:Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán

Tag: công ty appen