Thông tin công ty tnhh grant thornton (việt nam)

CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM)

Tên quốc tế GRANT THORNTON (VIETNAM) LIMITED

Tên viết tắt GRANT THORNTON (VIETNAM) CO.,LTD

Mã số thuế 0101476557

Địa chỉ Tầng 18, Tháp Quốc tế Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Người đại diện NGUYỄN CHÍ TRUNGNGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Điện thoại 84 24 38501686

Ngày hoạt động 2004-04-16

Quản lý bởi Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy

Ngành nghề kinh doanh

Ngành

6920Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: – Các dịch vụ kiểm toán, gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác; – Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác; – Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế; – Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp; – Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức; – Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; – Đánh giá rủi ro kinh doanh; – Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán; – Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật;
8299Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ thẩm định giá tài sản;