Thông tin công ty tnhh y.s.t vina

CÔNG TY TNHH Y.S.T VINA

Tên quốc tếY.S.T VINA COMPANY LIMITED
Tên viết tắtYST VINA
Mã số thuế2400759518
Địa chỉLô D1, D2 Khu Công Nghiệp Đình Trám, Thị Trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Người đại diệnCHOE YONGMO
Điện thoại0204-3661-266
Ngày hoạt động2015-01-22
Quản lý bởiCục Thuế Tỉnh Bắc Giang

Ngành nghề kinh doanh

Ngành

2011Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Pha chế các chất hóa học sau đây: NaH2PO2 H2O (Sodium Hypopjosphite –Đithionit natri), NiSO4 (Nichket Sulfate – Nicken sunfat), NaOH (Sodium Hydroxide-Natri hydroxit), C4H4O6K.Na (Rochelle Salt-Muối Rochelle), CuSO4 (Copper Sulfate- Đồng sunfat).
4669Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩp, phân phối (không gắn với thành lập cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ) các chất hóa học sau: NaH2PO2 H2O (Sodium Hypopjosphite –Đithionit natri), NiSO4 (Nichket Sulfate – Nicken sunfat), NaOH (Sodium Hydroxide-Natri hydroxit), C4H4O6K.Na (Rochelle Salt-Muối Rochelle), CuSO4 (Copper Sulfate- Đồng sunfat).
46699Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn (không bao gồm thành lập cơ sở bán buôn) và phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các mặt hàng có mã HS sau: 2522, 2620, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811(chỉ có 2811.19), 2814, 2815, 2817, 2825, 2827, 2829, 2830, 2832, 2833, 2835, 2836, 2837, 2839, 2841, 2847, 2904, 2905 (chỉ có 2905.31), 2912, 2917, 2918 (trừ 2918.19), 2921 (chỉ có 2921.21), 2922 (chỉ có 2922.11, 2922.12), 2925, 2931 (chỉ có 2931.90), 2934, 2935, 3102, 3204, 3402 (trừ 3402.20), 3403, 3404, 3809, 3810, 3815, 3824, 3907, 4005, 7508, 9002.
4690Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (Không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hóa theo quy định pháp luật.
4799Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (Không thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa theo quy định pháp luật.
8299Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, hàng hóa theo quy định pháp luật

Tag: yst