Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là gì

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưlà văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Dự án nào phải cấp giấy chứng nhận đầu tư

Khoản 1 Điều 36 Luật Đầu tư 2014 quy định về cấp giấy chứng nhận đầu tưvề các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư 2014

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

2.1 Trình tự xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Đối với những dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan đăng ký đầutư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với những dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị: 04 bản

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư đó là: cơ quan đăng ký đầu tư

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Trường hợp dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế thì Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 3: Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với dự án đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà nhà đầu tư lựa chọn. Danh mục hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

-Điều lệ công ty;

-Danh sách thành viên;

-Giấy tờ chứng thực tư cách pháp lý của người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

  • 02 bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp;
  • 02 Bản công chứng mã số thuế đối với doanh nghiệp chưa cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư/Gia hạn dự án đầu tư;
  • Các báo cáo tháng, quý, năm đã nộp cho Sở kế hoạch và đầu tư/ Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất;
  • 01 bản công chứng Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất tính đến thời điểm gia hạn;
  • Đề xuất dự án đầu tư: Diện tích văn phòng, địa chỉ email, số điện thoại chủ đầu tư, công ty tại Việt Nam, tổng số lao động, số lao động Việt Nam, số lao động nước ngoài;
  • Bản công chứng hộ chiếu người đại diện, xác nhận cư trú của người đại diện;
  • Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án . Cụ thể: Hợp đồng thuê địa điểm và Giấy tờ nhà đất, quyết định xây dựng,…
  • Bản công chứng Giấy phép kinh doanh (nếu công ty hoạt động thương mại);

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Doanh nghiệp nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tới cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ nếu toàn bộ hồ sơ gian hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hợp lệ. Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư quý khách tham khảo tại: https://dvdn247.net/thu-tuc-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dau-tu/

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư quý khách tham khảo tại:https://dvdn247.net/thu-tuc-thay-doi-giay-chung-nhan-dau-tu/

 

 

 

tag: giay phep dau tu mẫu tiếng anh chung nhan xin tra cứu tách dang ky ho so bắt buộc bổ sung ngành nghề ra trao lại tăng khi sửa trả con dấu tuc cap hết dịch vụ góp doi dieu chinh nhau phí (irc) dung 2015 kiện ủy thác khoán dđiều đính tự certificate biểu han cuu bỏ maẫu an ninh trật đâu tieng ý nghĩa irc kí trúng đấu đảm gic