Thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh bị mất

Thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh bị mất

Công ty chúng tôi làm mất giấy đăng ký kinh doanh nên đang có nhu cầu cấp lại đăng ký kinh doanh bị mất. Nhưng công ty chúng tôi chưa biết phải làm thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh như thế nào. Luật Ngô Gia có thể cho chúng tôi biết hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh cần những gì, công ty chúng tôi có phải làm đơn xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh hay không. Nếu công ty chúng tôi muốn cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện thì Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện có giống với thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh bị mất hay không?

chung nhan

Trả lời:

Có rất nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy đăng ký kinh doanh bị mất nên Luật Ngô Gia xin hướng dẫn quý doanh nghiệp thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh bị mất như sau:

Theo quy định tại Điều 58 Nghị định 87/2015/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh bị mất, cụ thể:

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Như vậy, để được cấp lại giấy đăng ký kinh doanh doanh bị mất nghiệp không phải làm đơn xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh mà hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần làm giấy đề nghị cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh bị mất theo mẫu được ban hành tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Sau 03 ngày kể từ ngày nộp giấy đề nghị cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh bị mất tới cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ được cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh bị mất.

Trường hợp doanh nghiệp muốn được cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, rách, nát doanh nghiệp làm đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại điện có trụ sở để được cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

Quý doanh nghiệp có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp dịch vụ cấp lại giấy đăng ký kinh doanh bị mất.

0934562586