Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Luật đầu tư 2014 quy định về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như sau:

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  1. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC ;

Ngoài ra, nếu nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, kèm theo hồ sơ cần có:

Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả;

– Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

– Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đi thực hiện thủ tục.

  1. Trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ như trên và nộp hồ sơ đến Sở kế hoạch và Đầu tư;

– Sau khi kiểm tra hồ sơ, Sở kế hoạch gửi Giấy biện nhận cho Nhà đầu tư;

– Đến ngày hẹn trả kết quả, Nhà đầu tư mang Giấy biên nhận tới Sở kế hoạch và đầu tư để nhận kết quả thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Trên đây là thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để các nhà đầu tư tham khảo khi có nhu cầu thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ doanh nghiệp 247 xin cũng cấp đến các nhà đầu tư dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư uy tín. Nhà đầu tư hãy liên hệ với dịch vụ doanh nghiệp 247, gặp Ms. Hà (0934.562.586) để được tư vấn chi tiết về dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.