Thủ tục xin cấp lại bằng tốt nghiệp thpt

Mất bằng tốt nghiệp thpt có được cấp lại không

Việc cấp phát chứng chỉ, văn bằng và nguyên tắc quản lý được quy định tại khoản 2, Điều 2 thông tư 19/2015/TT-BGDĐT quy định đó là đối với bản chính của chứng chỉ, văn bằng thì chỉ được cấp 01 lần. Chỉ cấp lại trong trường hợp mà văn bằng, chứng chỉ đã phát cho người học nhưng các thông tin trên văn bằng có sai sót, không đúng với thông tin của người học do lỗi của cơ quan cấp, phát văn bằng.

– Ngoài trường hợp cấp lại do lỗi của cơ quan cấp phát nêu trên thì khẳng định rằng không thể yêu cầu cơ quan cấp lại chứng chỉ, văn bằng cho mình dưới bất kì trường hợp nào.

 Do đó nếu mất bằng tốt nghiệp thpt thì bạn có thể xin cấp lại bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp thpt.

Thủ tục xin cấp lại bằng tốt nghiệp thpt

Hồ sơ xin cấp lại bằng tốt nghiệp

-Đơn xin cấp bản sao có xác nhận lý do mất bằng, hỏng bằng của chính quyền hoặc cơ quan công an cấp xã (phường) và đóng dấu giáp lai ảnh; Xác nhận đã được cấp bằng tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp của nhà trường nơi học sinh học lớp cuối cấp.
– Ảnh 3×4 cm 03 chiếc để dán lên 03 bản sao.
-Giấy photo chứng thực bằng của bạn trước đây không có giá trị như bản gốc vì thế khi bạn đi chứng thực sẽ không được chứng thực bởi không có bản gốc để đối chiếu.

Quy trình thực hiện thủ tục xin cấp lại:

Người có yêu cầu nộp trực tiếp tại Sở giáo dục và đào tạo của nơi theo học để cấp văn bằng, chứng chỉ.

Trường hợp không đến nộp trực tiếp được thì có thể nộp hồ sơ thông qua đường bưu điện đến Sở Giáo dục và đào tạo để yêu cầu cấp văn bằng, chứng chỉ.

– Thời gian cấp bản sao của văn bằng, chứng chỉ:

Nếu chủ thể đến nộp trực tiếp thì sẽ được cấp luôn tại ngày đi làm yêu cầu đó. Nếu nộp sau 15h của ngày đó thì sẽ được cấp vào ngày làm việc tiếp theo.

Nếu mà nộp qua đường bưu điện thì sẽ được cấp trong vòng 03 ngày sau khi cơ quan đó nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo ngày ghi trên dấu của bưu điện.

Nếu người có yêu cầu cùng 1 thời điểm gửi mà yêu cầu cơ quan sao nhiều văn bằng, chứng chỉ từ nhiều sổ gốc, hay nội dung của bản sao phức tạp mà cơ quan cấp không thể đáp ứng được việc cấp ngay trong ngày hay ngay sau khi nhận được hồ sơ theo đường bưu điện thì thời hạn có thể được kéo dài hơn so với quy định đó là 2 ngày làm việc. Trường hợp nếu muốn kéo dài thêm nhưng do thỏa thuận giữa hai bên.

Nếu cơ quan không thực hiện cấp bản sao, văn bằng chứng chỉ cho người có yêu cầu thì phải giải thích, trả lời bằng văn bản và trong đó phải nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu.

– Số lượng bản sao được cấp: Ở đây có một điểm lợi thế đó là việc cấp bản sao này không có quy định về việc hạn chế số lượng bản sao khi có yêu cầu. Tuy nhiên có điểm hạn chế đó là đối với bản photo công chứng từ bản sao này sẽ không có giá trị pháp lý bằng bản photo công chứng của bản gốc. Do vậy để đảm bảo việc không mất thời gian, hay phải đi lại nhiều lần khi chỉ có 1 bản sao và cơ quan, đơn vị mình nộp văn bằng, chứng chỉ yêu cầu phải nộp bản sao đó mà như chúng ta đã xác định rằng giá trị pháp lý của bản photo bản sao không có giá trị bằng bản photo bản chính thì người đi yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ đó nên yêu cầu cấp nhiều bản photo.

 

 

 

tag: tra cứu tìm mới xét 2017 nghề gì tấm giả hệ túc kiện 2016 mẫu tuyển nhân viên phòng xếp loại lấy đâu 2015 mua hình cách 2018 tạm năm kết quả chưa trung 2019 hiệu thức phiếu đăng ký rớt kiểm trượt tphcm diện 2013 du mỹ 1992 dành bị baằng 2011 biết tỷ tỉ cả nước