Tìm hiểu về đơn ly hôn

Tìm hiểu về đơn ly hôn

Làm đơn ly hôn cần những gì

Nộp kèm đơn ly hôn cần những giấy tờ sau:

Giấy đăng ký kết hôn (Bản chính)
Hộ khẩu (Bản sao)
Bản sao chứng minh nhân dân của vợ và chồng
Bản sao giấy khai sinh của con chung (nếu có con)
Các giấy tờ chứng minh về tài sản và quyền nuôi con

Cách viết đơn ly hôn

+ Đơn ly hôn đơn phương có chữ ký của một bên vợ hoặc chồng – người trực tiếp nộp đơn ra Tòa yêu cầu giải quyết ly hôn (theo mẫu của Tòa án);

+ Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn có chữ ký của cả hai bên vợ và chồng (theo mẫu của Tòa án);

Đơn ly hôn viết tay hay đánh máy

Đơn ly hôn có thể viết tay hay đánh máy

Đơn ly hôn mua ở đâu

Bạn có thể tải mẫu đơn ly hôn về điền thông tin hoặc liên hệ Tòa án để xin cung cấp đơn

Nộp đơn ly hôn ở đâu ? nộp đơn ly hôn ở xã hay huyện

Đơn ly hôn được nộp tới Tòa án nơi vợ chồng cư trú

Nộp đơn ly hôn bao lâu thì được giải quyết

– Đối với trường hợp thuận tình ly hôn:

+ Sau khi vợ/chồng gửi hồ sơ xin ly hôn đến tòa án nhân dân cấp quận/huyện nơi một trong hai bên vợ/chồng cư trú, trong thời hạn 05 – 08 ngày làm việc tòa án sẽ kiểm tra đơn và gửi thông báo nộp tạm ứng án phí nếu hồ sơ hợp lệ và thuộc thẩm quyền của Tòa án.

+ Sau khi nhận được thông báo tạm ứng án phí, nguyên đơn phải nộp tiền tạm ứng án phí tại Chi cục thi hành án quận/huyện và nộp biên lai tiền tạm ứng án phi cho Tòa án.

+ Nếu Hòa giải không thành, xét thấy 2 bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì Toà án công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận về tài sản và con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con; nếu không thoả thuận được hoặc tuy có thoả thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Toà án quyết định.

+ Trong thời 7 ngày làm việc từ ngày hòa giải không thành (không thay đổi quyết định về việc ly hôn), nếu các bên không thay đổi ý kiến Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

– Đối với trường hợp ly hôn đơn phương:

+ Thụ lý đơn ly hôn (đơn khởi kiện): Sau khi nhận được đơn từ nguyên đơn, sau 5 ngày làm việc Tòa án phải xem xét có thụ lý đơn hay không. Nếu hồ sơ hợp lệ thì Tòa án gửi thông báo cho nguyên đơn đóng tiền tạm ứng án phí, Tòa án ra quyết định thụ lý đơn ly hôn đơn phương từ thời điểm nguyên đơn nộp biên lai đã đóng tiền tạm ứng án phí theo quy định tại Điều 191 và Điều 195 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

+ Hòa giải: Theo quy định tại Điều 54 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì hòa giải tại Tòa án là thủ tục bắt buộc trước khi đưa vụ án ra xét xử. Nếu hòa giải thành thì tòa án lập biên bản hòa giải thành và sau 07 ngày mà các đương sự không thay đổi về ý kiến thì Tòa án ra quyết định công nhận hòa giải thành và quyết định này có hiệu lực ngay và không được kháng cáo kháng nghị. Nếu hòa giải không thành Tòa án cũng phải lập biên bản hòa giải không thành sau đó ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

+ Phiên tòa sơ thẩm: Sau khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử các bên được Tòa án gửi giấy triệu tập và được thông báo rõ về thời gian, địa điểm mở phiên Tòa sơ thẩm. Theo đó các bên phải có mặt, nếu không có mặt thì áp dụng theo quy định tại Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Mẫu đơn ly hôn thuận tình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện/Quận……………Tỉnh/TP……….

Họ và tên chồng: …………………Sinh ngày: …../…../………..
Thẻ căn cước hoặc CMND số: …………………do công an thành phố Hà Nội cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Họ và tên vợ: …………………Sinh ngày:…./…../………..

Thẻ căn cước hoặc CMND số: …………………do công an thành phố Hà Nội cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú:.

Chỗ ở hiện tại:
Xin trình bày với Quý tòa một việc như sau:

Hai Vợ/Chồng Tôi đã kết hôn vào ngày….tháng…..năm….. theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số:…./GKS tại UBND phường ……………. Chúng tôi chung sống hạnh phúc …….. năm sau khi kết hôn và có ………….con chung, tuy nhiên đến ngày….tháng…..năm…..Tôi phát hiện chồng mình có hành vi …………, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nay, Chúng Tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân……………..Công nhận thuận tình ly hôn theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

Vì vậy, Kính mong Quý tòa xem xét và giải quyết cho Chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân. Hai Vợ/Chồng đã cùng nhau thỏa thuận các vấn đề sau:

1. Về con chung: Có ………… con chung

+ Cháu: …………………….. Sinh năm: 20………

Hiện cháu đang học lớp …………………………………………………………….

+ Cháu: ………………………………………. Sinh năm: 20……….

Hiện cháu ……………………………………………………………………

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng cho con hàng tháng như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về tài sản chung chúng tôi tự nguyện thỏa thuận và phân chia như sau:
Chúng tôi có những tài sản chung sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về nhà ở Chúng tôi tự nguyện thỏa thuận như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết

………., ngày…..tháng…..năm……..

Họ tên chồng                                            Họ tên vợ
(Ký và ghi rõ họ tên)                      (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn khởi kiện chia tài sản sau ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

ĐƠN KHỞI KIỆN 

(V/v: Chia tài sản chung sau khi li hôn)

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận/huyện …………………………..

Người khởi kiện: (Ghi rõ họ tên và năm sinh)

Ghi rõ nơi ĐKHH và nơi cư trú hiện tại, số điện thoại liên hệ và nghề nghiệp.

Làm đơn khởi kiện chia tài sản sau li hôn với:

Người bị kiện: (Ghi rõ họ tên và năm sinh)

Ghi rõ nơi ĐKHH và nơi cư trú hiện tại, số điện thoại liên hệ và nghề nghiệp.

NỘI DUNG

(Trình bày thời gian ly hôn, tại đâu, nội dung thỏa thuận của hai bên hoặc quyết định của Tòa án về việc phân chia tài sản chung. Hia bên thỏa thuận được những gì? Còn những vấn đề nào đề nghị Tòa án giải quyết? Tài sản đề nghị Tòa án giải quyết gồm những gì? Ở đâu? Ai quản lý? Giá trị tài sản là bao nhiêu? Mong muốn giải quyết như thế nào?)

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Dựa vào Điều 33, Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014, tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án giải quyết những nội dung sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

                                                                                                                                               Người làm đơn

                                                                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

tag: mâu cach 2019 chuẩn 2020 thuân nôp ơ hướng dẫn mới nhất bằng sẵn download thế nào lấy đồng mau văn giành bán mang thai 2018 biểu thân thức dạy chỉ bảng soạn hoàn chỉnh đon phuong ngoại lại online muốn sẵn 2019 mới nhất thế nào nhanh đồng tham khảo soạn download hướng dẫn bảng form tranh chấp 2018 rút bán lấy xác thân thức don phuong viêt viet hoàn chỉnh thuan tinh word file dạy vắng trích lục thảo cach giản nước ngoài chuẩn đầy đủ hình file word hướng dẫn in lại trích lục muốn nên viet rút thân bằng thế nào văn viêt sẵn 2019 lấy bán bị vắng 2018 xác mấy mất nhiêu phía quận đống đa tư đồng tham khảo bước lá soạn thảo nước ngoài số bài chuẩn download form 2017 doc online vơ chông đông y mới nhất song joong ki đệ hye kyo đon phuong dơn don