Bút Toán Với Công Ty Mới Thành Lập

Bút toán là thuật ngữ quá quen thuộc đối với các kế toán viên lâu năm, tuy nhiên đối với các sáng lập viên của công ty mới thành lập thì vẫn chưa nắm được khái niệm này.

Bút toán là gì ?

Là việc thực hiện ghi nhận các giao dịch phát sinh của doanh nghiệp vào sổ sách kế toán, có thể bằng giấy tờ hoặc bằng phần mềm. Các bút toán có thể thuộc 1 trong nhiều hạng mục. Các hạng mục này sẽ nằm 1 trong 2 mục “Nợ” hoặc “Có”. Một bút toán cân bằng là khi tổng “Nợ” bằng tổng “Có”

Các bút toán công ty mới thành lập cần nắm được

– Bút toán điều chỉnh: Bút toán điều chỉnh là quá trình thực hiện các điều chỉnh định khoản kế toán vào cuối mỗi kỳ kế toán, để bảo bảo đo lường chính xác doanh thu, chi phí

– Bút toán kết chuyển: Bút toán kết chuyển được thực hiện vào cuối kỳ kế toán (theo Tháng – Quý – Năm) – là việc chuyển các tài khoản kế toán 5 – 6 – 7 – 8 vào tài khoản loại 9 để xác định kết quả kinh doanh lãi – lỗ, tính thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải nộp và xác định được lợi nhuận kinh doanh sau thuế

– Bút toán khóa sổ: Bút toán khóa sổ là những bút toán được thực hiện vào cuối kỳ kế toán, ghi nhận đầy đủ vào sổ kế toán làm căn cứ để lập các báo cáo tài chính

Việc thực hiện bút toán đầu tiên của công ty mới thành lập thường gặp nhiều lúng túng. Rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ kế toán để giải quyết vấn đề các bút toán sau khi thành lập công ty. Chỉ với chi phí 500k đến 1 triệu nên dịch vụ kế toán hiện là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều công ty mới thành lập

Mọi nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán, quý khách liên hệ: