Tư vấn ly hôn

Chấm dứt quan hệ vợ chồng hay còn gọi là ly hôn là điều mà không ai mong muốn cả. Nhưng để dẫn tới tình trạng ly hôn thì có lẽ các bên đã bị vượt quá mức chịu đựng. Nhằm giải đáp thủ tục pháp lý và tư vấn ly hôn, tư vấn giải quyết các bất đồng hậu ly hôn chúng tôi đã thiết lập tổng đài tư vấn ly hôn qua điện thoại

tư vấn ly hôn tư vấn luật ly hôn tư vấn pháp luật về ly hôn

Tổng đài của chúng tôi tư vấn tất cả các vấn đề về ly hôn như:

  • Tư vấn nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con hậu ly hôn.
  • Tư vấn nghĩa vụ cấp dưỡng đối với hai bên.
  • Tư vấn trường hợp khi nào thì có thể chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng.
  • Tư vấn giải đáp quy trình ly hôn tại tòa.
  • Tư vấn ly hôn thuận tình
  • Tư vấn ly hôn đơn phương.
  • Tư vấn quyền chăm nom, giáo dục, nuôi dưỡng con hậu ly hôn
  • Tư vấn hướng dẫn chia tài sản khi ly hôn (chia quyền sử dụng đất, chia nhà ở thuộc sở hữu chung hoặc riêng của vợ chồng)
  • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến ly hôn

Dưới đây chúng tôi xin chia sẻ 2 mẫu đơn ly hôn:

Mẫu đơn thuận tình ly hôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                                                                        ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VIỆC THUẬN TÌNH LY HÔN
Kính gửi: Toà án nhân dân ……………………………………(1)

 

Chúng tôi gồm: …………………………………………………………….(2)

Địa chỉ: ………………………………………………………………….…….(3)

Những vấn đềcụ thể yêu cầu yêu cầu tòa án giải quyết (4)…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………………………. ………………………………………………….…………………………………

Lý  do xin thuận tình ly hôn……………………………………………………….(5)

Những tài liệu kèm theo đơn thuận tình ly hôn  gồm có:

1. …………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ việc

…………………………………………………………………… …………………….

……………………………………………………….……….

Chữ ký của cả vợ chồng(6)

Hồ sơ gửi kèm theo đơn

–          Bản sao Giấy CMND (Hộ chiếu);

–          Hộ khẩu (có công chứng )

–          Bản chính giấy chứng nhận kết hôn (nếu có), trong trường hợp mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải trình bày rõ trong đơn kiện.

–          Bản sao giấy khai sinh con (nếu có con).

–          Nếu hai bên kết hôn tại Việt Nam, sau đó vợ hoặc chồng xuất cảnh sang nước ngoài (không tìm được địa chỉ) thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương về việc một bên đã xuất cảnh và đã tên trong hộ khẩu.

–          Nếu một trong hai bên đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài thì phải xác nhận của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán.

–          –    Nếu hai bên đăng ký kết hôn theo pháp luật nước ngoài muốn ly hôn tại Việt Nam thì phải hợp thức lãnh sự giấy đăng ký kết hôn và làm thủ tục ghi chú vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp rồi mới nộp đơn xin thuận tình  ly hôn. Trong trường hợp các bên không tiến hành ghi chú nhưng vẫn muốn ly hôn thì trong đơn xin ly hôn phải trình bày rõ lý do không ghi chú kết hôn.

Mẫu đơn ly hôn đơn phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN LY HÔN

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…

Tôi tên :………………………………………………….. năm sinh :…………………………………………………………………..

CMND (Hộ chiếu) số:: …………………………….. ngày và nơi cấp : ………………………………………………………..

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ……………………………………………………………………………………………….

Xin được ly hôn với: ………………………………..  năm sinh :………………………………………………………………….

CMND (Hộ chiếu) số:……………………………… ngày và nơi cấp :………………………………………………………….

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ….. ……………………………………………………………………………………………………..

* Nội dung xin ly hôn: (A1)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Về con chung: (A2)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Về tài sản chung: (A3)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… Ngày ……….. tháng……….. năm……..

Người làm đơn

 

(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

 

 

Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn:

+   Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn …. Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

+   Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con …. Nếu chưa có con chung ghi chưa có..

+   Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia … và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

+   Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có.

 

Tag: dịch vụ ly hôn nhanh, dịch vụ ly hôn trọn gói