Tuyển dụng kế toán mới ra trường

Kế toán viên muốn tìm tin tức tuyển dụng kế toán không yêu cầu kinh nghiệm, có thể tham khảo tại các website sau:

https://www.facebook.com/groups/tuyenketoan/

https://vn.indeed.com/Vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-T%C3%ACm-Vi%E1%BB%87c-Cho-Sinh-Vi%C3%AAn-K%E1%BA%BF-To%C3%A1n-M%E1%BB%9Bi-Ra-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng

https://www.jobstreet.vn/vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-K%E1%BA%BF-To%C3%A1n-M%E1%BB%9Bi-Ra-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng

https://goodcv.vn/t%C3%ACm-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-k%E1%BA%BF+to%C3%A1n+m%E1%BB%9Bi+ra+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng

https://www.timviecnhanh.com/tim-viec-lam/ke-toan-moi-ra-truong

https://sanketoan.vn/viec-lam-facebook/can-tuyen-gap-1-ke-toan-moi-ra-truong-8952

https://www.topcv.vn/viec-lam/ke-toan-thu-ngan-tai-ha-noi-uu-tien-sinh-vien-moi-ra-truong/231521.html

https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/sinh-vien-ke-toan-moi-ra-truong.35B4672D.html

 

 

 

Tag: mới ra trường chưa cần tphcm nhân thái bình nhất việc làm cho sinh