Vietinbank được thành lập Công ty Vàng bạc đá quý

Vietinbank được thành lập Công ty Vàng bạc đá quý

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Vietinbank có số vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, thời gian hoạt động theo thời gian hoạt động còn lại của Vietinbank.

Ngày 30/8/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có quyết định số 2044/QĐ- NHNN chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Vietinbank, do Vietinbank cấp vốn điều lệ.

Theo đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Vietinbank sẽ có địa chỉ tại số 34 phố Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của công ty này là 300 tỷ đồng, thời gian hoạt động theo thời gian hoạt động còn lại của Vietinbank.

Nội dung hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Vietinbank được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Cũng tại quyết định này, Thống đốc NHNN yêu cầu Vietinbank thực hiện việc thành lập, tổ chức, quản lý hoạt động Công ty có tên nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Vietinbank.

tag: tiệm   thới   lai   sàn   giao   dịch