BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THÔNG CHO CÔNG TY

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THÔNG CHO CÔNG TY

Truyền thông là một hoạt động cung cấp thông tin qua rất nhiều hình thức như sách báo, tạp chí, phim ảnh….Truyền thông giúp kết nối, trao đổi thông tin  giữa cá cơ quan, tổ chức cá nhân với nhau. Các doanh nghiệp muốn kinh doanh lĩnh vực truyền thông nếu trong danh mục ngành nghề kinh doanh của odnah nghiệp chưa có các mã ngành nghề  kinh danh truyền thông  thì doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề thông.

Các mã ngành nghề liên quan đến hoạt động truyền thông trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam bao gồm:

J THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
58 Hoạt động xuất bản
581 Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác
5811 Xuất bản sách
58111 Xuất bản sách trực tuyến
58112 Xuất bản sách khác
5812 Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ
58121 Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ trực tuyến
58122 Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ khác
5813 Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ
58131 Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ trực tuyến
58132 Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác
5819 Hoạt động xuất bản khác
58191 Hoạt động xuất bản trực tuyến khác
58192 Hoạt động xuất bản khác
582 5820 58200 Xuất bản phần mềm
59 Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
591 Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình
5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
59111 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh
59112 Hoạt động sản xuất phim video
59113 Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình
5912 59120 Hoạt động hậu kỳ
5913 59130 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
5914 Hoạt động chiếu phim
59141 Hoạt động chiếu phim cố định
59142 Hoạt động chiếu phim lưu động
592 5920 59200 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
60 Hoạt động phát thanh, truyền hình
601 6010 60100 Hoạt động phát thanh
602 Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao
6021 60210 Hoạt động truyền hình
6022 60220 Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác
61 Viễn thông
611 6110 Hoạt động viễn thông có dây
61101 Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông có dây
61102 Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông có dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác
612 6120 Hoạt động viễn thông không dây
61201 Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông không dây
61202 Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông không dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác
613 6130 61300 Hoạt động viễn thông vệ tinh
619 6190 Hoạt động viễn thông khác
61901 Hoạt động của các điểm truy cập internet
61909 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu
62 620 Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
6201 62010 Lập trình máy vi tính
6202 62020 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 62090 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
63 Hoạt động dịch vụ thông tin
631 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin
6311 63110 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
6312 63120 Cổng thông tin
639 Dịch vụ thông tin khác
6391 63910 Hoạt động thông tấn
6399 63990 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

 mạng  máy  tính  trên  bảo  trợ  mẫu  quảng  cáo  giáo  dục  sức  khỏe  gì  thương  hiệu  tác  hỗ  tuyên  giao  học  sinh  tiếp  cận  đường  trường  tiểu  bài  kế  hoạch  khẩu  clip  pháp  trung  tâm  sư  nghệ  an  tiếng  anh  bệnh  sự  kiện  hà  ra  quốc  kỹ  thuật  điện  tử  đồ  họa  đa  tìm  hiểu  thiết  marketing  tiêu  phương  tiện  pr  ở  yêu  online  thông-quảng  toàn  đề  cương  kỷ  tài  liệu  trưởng  2008  cp  hướng  dẫn  lãnh  đạo  thủy  net  văn  kênh  9

Hồ sơ bổ sung ngành nghề truyền thông

Để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh truyền thông, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề truyền thông bao gồm:

 – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo mẫu;

– Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên và công ty hợp danh  về việc bổ sung ngành nghề truyền thông của công ty

 – Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên và công ty hợp danh, của chủ sở hữu công ty đối với công ty tnhh một thành viên về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh truyền thông của công ty

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh truyền thông của công ty.

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề truyền thông

Doanh  nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề truyền thông đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề truyền thông  hợp lệ. Phòng đăng  ký  kinh doanh sẽ cấp giấy xác nhận về việc  thực hiện thủ tục  đăng ký bổ sung ngành nghề truyền thông tới doanh nghiệp.

Khi nhận giấy xác nhận về việc đã thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề truyền thông, doanh nghiệp phải đóng lệ phí để thực hiện thủ tục đăng công bố thay đổi nội dung đăng  ký kinh doanh của doanh nghiệp.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Luật Ngô Gia xin gửi tới các cá nhân, tổ chức dịch vụ thành lập công ty truyền thông, tới các doanh nghiệp dịch vụ đăng ký bổ sung ngành  nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu thành  lập công ty, đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh không chỉ trong lĩnh vực truyền thông mà bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh doanh khác hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ  thành lập công ty và dịch vụ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

0934562586