Thông tin công ty thang máy huy hoàng

Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY HUY HOÀNG

Tên giao dịch: HUY HOANG ELEVATOR JOINT STOCK COMPANY

Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 23/01/2018

Số điện thoại: 0977470287

Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Cơ quan thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoài Đức

Địa chỉ trụ sở: Km 14, Quốc Lộ 32, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

G4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Ngành chính)

C28160 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp

C33120 Sửa chữa máy móc, thiết bị

C33200 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

F41000 Xây dựng nhà các loại

F43110 Phá dỡ

F43120 Chuẩn bị mặt bằng

F43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

F43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

G4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

G45200 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

G4610 Đại lý, môi giới, đấu giá

G4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống

G4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

H4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

I5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

I5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

L68200 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

A01190 Trồng cây hàng năm khác

A01490 Chăn nuôi khác

N82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

N82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

N77290 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác