Home / Tổng hợp / Đăng ký ngành nghề môi giới

Đăng ký ngành nghề môi giới

Đăng ký ngành nghề môi giới

Khi nói đến ngành nghề môi giới mọi người thường nghĩ ngay đến các ngành nghề liên quan đến môi giới đó là môi giới bất động sản, môi giới việc làm, môi giới du học, môi giới chứng khoán …..

Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số mã ngành nghề môi giới dùng trong thành lập doanh nghiệp hoặc khi doanh nghiệp đăng ký bổ sung ngành nghề môi giới:

Đăng ký ngành nghề môi giới

461 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
46101 Đại lý
46102 Môi giới
46103 Đấu giá
6612 66120 Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
6622 66220 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
781 7810 78100 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Các cá nhân, tổ chức muốn đăng ký ngành nghề môi giới nhưng chưa biết mã hóa các ngành nghề môi giới liên quan đến môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản, môi giới lao động….như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký ngành nghề môi giới.

0934562586

tag: thành lập công ty môi giới

Gọi Ngay!