Home / Tổng hợp / Dịch vụ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là một trong những trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh khi doanh nghiệp muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh hay chuyển đổi ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực kinh doanh khác.

Sau khi doanh nghiệp quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh nộp tới phòng đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh.

nganh nghe

Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

-Quyết định thay đổi ngành nghề và biên bản họp Hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần, công ty tnhh 2 thành viên, công ty hợp danh, Quyết định của chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên, công ty tư nhân về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

-Văn bản ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh.

nganh nghe

Quy trình thay đổi ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp về việc nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh. Trường hợp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp chưa hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo tới doanh nghiệp để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung. Sau 03 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được phòng đăng ký kinh doanh trao giấy xác nhận về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Luật Ngô Gia xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh. Quý doanh nghiệp muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh nhưng chưa biết thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!