Thông tin công ty tnhh kiểm toán quốc tế pnt

 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ PNT

 Tên quốc tế PNT INTERNATIONAL AUDITING COMPANY LIMITED

 Tên viết tắt PNT AUDIT CO.,LTD

 Mã số thuế 0102133859

 Địa chỉ A28, Lô 3, Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 Người đại diện KHƯƠNG TẤT THÀNH

 Điện thoại 02436403643

 Ngày hoạt động 2007-01-08

 Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội

 Ngành nghề kinh doanh

 

 Ngành

 6920Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: Kiểm toán báo cáo tài chính; Soát xét báo cáo tài chính; Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; Kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư thực hiện; Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án; Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế; Kiểm toán thông tin tài chính; Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán hoạt động; Tư vấn tài chính; Tư vấn thuế; Dịch vụ kế toán; Dịch vụ làm thủ tục về thuế; Dịch vụ định giá tài sản (Không bao gồm dịch vụ giám định hàng hoá; định giá tài sản thuộc thẩm quyền của Nhà nước); Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước; Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật;
7020Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý;
7490Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ thẩm định giá; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)