Home / Tổng hợp / Dịch vụ giải thể địa điểm kinh doanh

Dịch vụ giải thể địa điểm kinh doanh

Thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh

Công ty chúng tôi muốn xóa bỏ địa điểm kinh doanh đã đăng ký để đăng ký địa điểm kinh doanh tại nơi khác. Vậy công ty chúng tôi có cần làm thủ tục hủy địa điểm kinh doanh để chấm dứt địa điểm kinh doanh đã đăng ký hay không. Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh cần những gì. Luật Ngô Gia có thể hướng dẫn chúng tôi thủ tục xóa bỏ địa điểm kinh doanh hay không.  Chúng tôi xin chân thành cảm ơn?

dia diem

Chào quý công ty!

Luật Ngô Gia xin tư vấn về thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh như sau:

Để chấm dứt địa điểm kinh doanh đã đăng ký, quý công ty phải chuẩn hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh để làm thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh bao gồm:

-Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh;

– Giấy ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Quý công ty nộp hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh đến phòng đăngg ký kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh và chuyển tình trạng pháp lý của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động. Đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tới quý công ty.

Dịch vụ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Luật Ngô Gia xin gửi tới quý doanh nghiệp dịch vụ giải thể địa điểm kinh doanh. Quý công ty có nhu cầu chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh nhưng chưa biết thực hiện thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ chấm dứt địa điểm kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!