Dịch vụ thay đổi tên địa điểm kinh doanh

Thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh

Vì một số lý do công ty tôi muốn thay đổi tên địa điểm kinh doanh nhưng công ty chúng tôi chưa biết tiến hành thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh như thế nào. Kính mong Luật Ngô Gia có thể hướng dẫn chúng tôi  thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

dang ky

Chào quý công ty!

Luật Ngô Gia xin hướng dẫn quý công ty thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh như sau:

Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh. Hồ sơ thay đổi tên địa điểm kinh doanh bao gồm:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh về việc thay đổi tên địa điểm kinh doanh;

-Giấy ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh

Quý công ty gửi thông báo thay đổi tên địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp.

Khi nhận được Thông báo thay đổi tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi tên địa điểm kinh doanh, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi tên địa điểm kinh doanh hợp lệ.

Dịch vụ thay đổi tên địa điểm kinh doanh

Luật Ngô Gia xin chia gửi tới quý doanh nghiệp dịch vụ thay đổi tên địa điểm kinh doanh. Qúy doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên địa điểm kinh doanh nhưng chưa biết phải tiến hành thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi tên địa điểm kinh doanh.

0934562586