Home / Tổng hợp / Đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp cần đổi giấy đăng ký kinh doanh.  Khi sửa đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần làm giấy đề nghị cấp đổi đăng ký kinh doanh. Luật Ngô Gia xin chia sẻ tới các doanh nghiệp một số trường hợp doanh nghiệp cần đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

chung nhan

– Doanh nghiệp sẽ được phòng đăng ký kinh doanh đổi giấy đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở; vốn điều lệ; thay đổi thành viên,cổ đông công ty; thay đổi vốn góp và tỷ lệ vốn góp của thành viên, cổ đông công ty; thay đổi người địa diện theo pháp luật. Khi thay đổi các trường hợp trên doanh nghiệp không cần phải làm giấy đề nghị cấp đổi đăng ký kinh doanh mà Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với những thông tin mới của công ty đã thay đổi.

– Doanh nghiệp cần làm giấy đề nghị cấp đổi đăng ký kinh doanh để phòng đăng ký kinh doanh đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi sai thông tin, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, rách, nát.

Các doanh nghiệp có nhu cầu đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong các trường hợp trên hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

0934562586

 

Gọi Ngay!