Thủ tục chuyển nhượng giấy phép kinh doanh

Thủ tục chuyển nhượng giấy phép kinh doanh

Đối với công ty TNHH 1 thành viên, công ty tư nhân khi chuyển nhượng vốn góp của chủ sở hữu công ty, doanh nghiệp phải làm thủ tục chuyển nhượng giấy phép kinh doanh.

Luật Ngô Gia xin hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng giấy phép kinh doanh của công ty tnhh 1 thành viên, công ty tư nhân như sau:

Thủ tục chuyển nhượng giấy phép kinh doanh

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển nhượng giấy phép kinh doanh bao gồm:

-Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng giấy phép kinh doanh giữa các bên;

-Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty khi chuyển nhượng kinh doanh;

– Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của chủ sở hữu mới

Thủ tục chuyển nhượng giấy phép kinh doanh

Mặc dù, luật doanh nghiệp không quy định về mẫu hợp đồng chuyển nhượng giấy phép kinh doanh nhưng các bên chuyển quyền kinh doanh có thể làm hợp đồng chuyển nhượng giấy phép kinh doanh theo mẫu của một hợp đồng dân sự.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ như trên, doanh nghiệp nộp hồ sơ chuyển nhượng giấy phép kinh doanh để thực hiện thủ tục chuyển nhượng giấy phép kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở.

Dịch vụ chuyển nhượng giấy phép kinh doanh

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các công ty tnhh 1 thành viên, công ty tư nhân dịch vụ chuyển nhượng giấy phép kinh doanh. Luật Ngô Gia sẽ chuẩn bị mọi hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng giấy phép kinh doanh và thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển nhượng giấy phép kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh. Các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển quyền kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ chuyển nhượng giấy phép kinh doanh.

0934562586