Home / Tổng hợp / Mô hình tổ chức bộ máy công ty cổ phần

Mô hình tổ chức bộ máy công ty cổ phần

Mô hình tổ chức bộ máy công ty cổ phần

Đặc điểm cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Chính vì đặc điểm về vốn của công ty cổ phần khác so với hình thức công ty khác nên quy chế quản lý của công ty cổ phần cũng phức tạp hơn.  Theo luật doanh nghiệp 2014, cấu trúc tổ chức bộ máy quản lý của 1 công ty cổ phần phải có: Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc, ban kiểm soát, ngoài ra công ty cổ phần có thể có các phòng ban như: phòng tổ chức hành chính nhân sự; phòng kinh doanh thương mại, phòng sản xuất, tổ chức công đoàn của công ty, mỗi một bộ máy có quyền lực và vai trò riêng. Đối với những công ty cổ phần có vốn nhà nước, còn có tổ chức đảng nắm vai trò quan trọng trong việc quản lý công ty.  Hiện nay, rất nhiều công ty cổ phần đang xây dựng đề án tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy quản lý của công ty đây là cách cách để nhà nước có thể quản lý và phát triển nguồn vốn nhà nước tại công ty cổ phần đạt hiệu quả cao nhất.

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

-Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

– Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Các công ty cổ phần mới thành lập dù lớn hay nhỏ có thể tham khảo bảng mẫu sơ đồ tổ chức công ty cổ phần như sau:

mô hình tổ chức quản lý công ty cổ phần

Dưới đây là danh sách một số công ty cổ phần có cơ cấu quản lý chặt chẽ và ngày càng nâng cao năng lực quản lý của mình:

công ty cổ phần đồ gỗ sơn hà, công ty cổ phần đồ gỗ nghĩa sơn, công ty cổ phần du lịch đồ sơn, công ty cổ phần sữa vinamilk, công ty cổ phần xây dựng ccoog trình, cổ phần kết cấu thép cơ khí, công ty cổ phần kinh đô, công ty cổ phần bánh kẹo hải hà, công ty cổ phần tổ chức sự kiện thế kỷ, công ty cổ phần bibica. Công ty cổ phần bia, công ty cổ phần dược phẩm traphaco, công ty cổ phần petrolimex, công ty cổ phần tài chính fpt, công ty cổ phần dệt may 10, công ty cổ phần tổ chức sự kiện venus Việt Nam, công ty cổ phần tổ chức sự kiện m-beat, công ty cổ phần tổ chức nhà quốc gia, công ty cổ phần tổ chức hội nghị việt nam, công ty cổ phần tổ chức điều hành sự kiện, công ty cổ phần tổ chức sự kiện khải hoàn, công ty cổ phần tổ chức sự kiện đất việt, công ty cổ phần công ty cổ phần vincom, công ty cổ phần file word .doc, công ty cổ phần đầu tư truyền thông, công ty cổ phần dinco.

 

Gọi Ngay!