Home / Tổng hợp / Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt nam

Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt nam

Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

 1. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam cần có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 7 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, cụ thể

 • Công ty nước ngoài đã được thành lập, đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật nước ngoài;
 • Công ty nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm tại nước mà công ty nước ngoài đăng ký thành lập;
 • Trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài có thời hạn hoạt động thì thời hạn giấy đăng ký kinh doanh phải còn ít nhất 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ tại Việt Nam.
 • Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

 1. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
 • Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài;
 • Văn bản bổ phiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao CMND/ hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng đại diện;
 • Giấy tờ liên quan đến địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện;

Các hồ sơ tài liệu trên phải được dịch công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 1. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
 • Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặtVăn phòng đại diện.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.
 • Trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do. Trên đây là quy định về thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Luật DeHa xin cung cấp tới khách hàng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam uy tín. Quý khách hay liên hệ với chúng tôi để được dịch vụ doanh  tư vấn chi tiết về dịch vụ thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

 

 

 

tag: ở khác tỉnh cổ phần nhật đà nẵng singapore campuchia nhánh khu phí mẫu cách nên tiếng anh gì chí thông bố biểu biên họp form chỉnh hướng dẫn kế hoạch sau mới tphcm đoàn tnhh vốn tự những nghiệp

Gọi Ngay!