Home / Tổng hợp / Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thông báo với cơ quan thuế không

Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thông báo với cơ quan thuế không

Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thông báo với cơ quan thuế không

Trước đây khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty sau khi gửi   mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi người đại diện theo ủy quyền, thay đổi người đứng đầu chi nhánh tới cơ quan đăng ký kinh doanh thì công ty tnhh, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty tư nhân còn phải gửi công văn thông báo thay đổi đến cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp, của chi nhánh. Tuy nhiên, hiện nay giữa cơ quan quản lý  thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh đã có hệ thống thông tin liên thông. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo về việc thay đổi tới cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp không cần  phải gửi mẫu  thông báo thay đổi tới cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp.

Gọi Ngay!