Home / Tổng hợp / Thủ tục sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Thủ tục sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Thủ tục sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Kính chào Luật Ngô Gia, Tôi có câu hỏi muốn được Luật Ngô Gia giải đáp như sau: Tôi được biết có mộ số trường hợp khi thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy xác nhận về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh mà không đổi giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Vậy, trường hợp nào doanh nghiệp sẽ được đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, điều kiện thay đổi giấy phép kinh doanh là gì, doanh nghiệp có phải  đơn xin đổi giấy phép kinh doanh hay không, khi doanh nghiệp đổi giấy phép kinh doanh có cần đổi con dấu hay không. Rất mong Luật Ngô Gia có thể chia sẻ mẫu đơn thay đổi giấy phép kinh doanh và mẫu quyết định thay đổi giấy phép kinh doanh cho chúng tôi.

Thủ tục sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Chào bạn!

Luật Ngô Gia xin trả lời về trường hợp của bạn như sau:

Thủ tục sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh thường được các doanh nghiệp tiến hành khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm các trường hợp: Thay đổi tên công ty trên giấy phép kinh doanh, đổi địa chỉ giấy phép kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi thành viên,cổ đông công ty….

Khi thực hiện thủ tục xin đổi giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp sẽ được đổi giấy phép đăng ký kinh doanh trong các trường hợp: doanh nghiệp đổi tên, đổi địa chỉ giấy phép kinh doanh, thay đổi người đại diện, thay đổi thành viên, cổ đông công ty. Doanh nghiệp không đổi giấy phép đăng ký kinh doanh mà chỉ được cấp giấy xác nhận trong ngoài các trường hợp thay đổi trên. Ngoài ra, doanh nghiệp đổi giấy phép kinh doanh có cần đổi con dấu khi đổi tên công ty, đổi địa chỉ giấy phép kinh doanh.

Về điều kiện thay đổi giấy phép kinh doanh: Cũng giống như điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh ngiệp phải đáp ứng điều kiện thay đổi giấy phép kinh doanh tương ứng.

Về hồ sơ đổi giấy phép kinh doanh: Tùy từng trường hợp thay đổi mà hồ sơ đổi giấy phép kinh doanh tương ứng. Hồ sơ đổi giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp đã được quy định chi tiết tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Mẫu đơn thay đổi giấy phép kinh doanh và mẫu quyết định thay đổi giấy phép kinh doanh doanh nghiệp có thể tham khảo tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

Doanh nghiệp tiến hành thủ tục sửa đổi giấy phép kinh doanh theo quy trình đổi giấy phép kinh doanh như sau:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đổi giấy phép kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đổi giấy phép kinh doanh hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp đổi giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp đổi giấy phép kinh doanh có cần đổi con dấu thì doanh nghiệp làm thông báo thay đổi con dấu gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất thủ tục xin đổi giấy phép kinh doanh.

Dịch vụ đổi giấy phép kinh doanh

Luật Ngô Gia xin cung cấp dịch vụ đổi giấy phép kinh doanh tới quý doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu cầu đổi giấy phép kinh doanh nhưng chưa biết thủ tục sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đổi giấy phép kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!