Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh      

Tôi có câu hỏi về thủ tục bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh rất mong được Luật Ngô Gia giải đáp. Công ty chúng tôi đăng ký thành lập năm 2014, đến năm 2017 này, công ty chúng tôi muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh nhưng tôi được biết thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2015 sẽ được thực hiện theo luật doanh nghiệp mới nhất là bổ sung ngành nghề kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015. Luật Ngô Gia có thể tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh và hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014 cho công ty chúng tôi được không.

Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính chào quý công ty!

Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về bổ sung ngành nghề kinh doanh và hướng dẫn cách bổ sung ngành nghề kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014 tới quý doanh nghiệp như sau:

Luật doanh nghiệp 2014 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, do đó các công ty muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh 2017 sẽ tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014 và làm các mẫu thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh 2015 được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014, đặc biệt là bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề, quý công ty không cần phải nộp chứng chỉ hành nghề khi bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện đó.

Quý công ty thực hiện thủ tục xin bổ sung ngành nghề kinh doanh theo trình tự bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Bước 1: Công ty muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh tiến hành họp và lập biên bản họp bổ sung ngành nghề kinh doanh. Sau đó công ty ra quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Mẫu biên bản họp bổ sung ngành nghề kinh doanh, mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh quý doanh nghiệp có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn.

Bước 2: Công ty chuẩn bị hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh để tiến hành thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh. Mẫu hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

– Thông báo bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh mà trước đây thường được gọi là công văn xin bổ sung ngành nghề kinh doanh hay đơn xin bổ sung ngành nghề kinh doanh. Mẫu thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh, quý công ty có thể tham khảo tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Theo mẫu thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh 2015, thì nội dung thông báo bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: tên công ty muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh, mã số doanh nghiệp, danh mục ngành nghề công ty muốn bổ sung, chữ ký của người đại diện theo pháp luật ……

– Kèm theo thông báo bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh, công ty nộp biên bản họp bổ sung ngành nghề kinh doanh và quyết định bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh, Giấy ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Bước 3: Công ty nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau khi chuẩn bị xong danh mục hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh như trên, công ty nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty có trụ sở. Chuyên viên thuộc phòng đăng ký kinh doanh phụ trách thực hiện thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty sẽ làm tờ trình xin bổ sung ngành nghề kinh doanh kèm theo hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty tới lãnh đạo phòng để được xem xét. Nếu hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty hợp lệ. Công ty sẽ được phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc đã tiến hành thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Công ty có thể thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh online và khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh online, công ty không phải đóng lệ phí bổ sung ngành nghề kinh doanh. Chi phí bổ sung ngành nghề kinh doanh đó là phí đăng bố cáo về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Ngoài ra, nếu như trước đây, các công ty sau khi thực hiện xong thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh phải nộp mẫu 08 bổ sung ngành nghề kinh doanh tới cơ quan thuế thì hiện tại công ty cũng không phải nộp mẫu 08 bổ sung ngành nghề kinh doanh tới cơ quan quản lý thuế của công ty để thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Các doanh nghiệp muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh, hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh và cung cấp dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh.

0934562586