Thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Theo quy định của pháp luật về địa điểm đăng ký hộ kinh doanh thì mỗi cá nhân chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trên phạm vi cả nước và hộ kinh doanh có địa điểm đăng ký hộ kinh doanh duy nhất tại một địa điểm. Do đó, nếu hộ kinh doanh thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh dù đó của hộ kinh doanh thuốc, kinh doanh tạp hóa, kinh doanh thời trang….. thì hộ kinh doanh cần làm đơn đề nghị chuyển địa điểm kinh doanh gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

Trường hợp hộ kinh doanh thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh sang địa điểm khác trong cùng phạm vi quận, huyện nơi có địa điểm đăng ký hộ kinh doanh.  Hộ kinh doanh gửi đơn đề nghị thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh theo mẫu tới phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện để thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh sang địa điểm khác phạm vi quận, huyện nơi có địa điểm đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh tiến hành thủ tục đóng địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh tại nơi hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh trước đó. Sau khi hoàn tất thủ tục đóng địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh đăng ký hộ kinh doanh tại nơi hộ kinh doanh có địa điểm chuyển đến.

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh

Các cá nhân có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh.

0934562586