Home / Tổng đài tư vấn luật / Tư vấn luật thừa kế

Tư vấn luật thừa kế

Trong bộ luật dân sự đã bao gồm chế định pháp luật thừa kế. Theo thống kê thì càng ngày càng có nhiều sự việc tranh chấp liên quan đến thừa kế, theo kinh nghiệm của bộ phận tư vấn luật thừa kế của chúng tôi thì thường do các nguyên nhân chủ yếu sau:

 • Không lập di chúc hoặc lập di chúc chưa chặt chẽ và phù hợp với luật thừa kế.
 • Di sản thừa kế đã bị người để lại di sản tặng một phần cho người khác gây khó khăn trong xác định di sản.
 • Quyền lợi của người quản lý di sản chưa được xác định trên cơ sở pháp luật.
 • Trong hàng thừa kế có người đã định cư ở nước ngoài…

Nhằm tạo ra một cầu nối giữa luật sư và khách hàng có nhu cầu tư vấn luật thừa kế, từ đó giảm thiểu tranh chấp và nâng cao hiểu biết quyền thừa kế. Chúng tôi đã thiết lập tổng đài tư vấn pháp luật thừa kế

tư vấn luật thừa kế tư vấn pháp luật thừa kế

Tổng đài tư vấn pháp luật thừa kế của chúng tôi tư vấn toàn bộ các vấn đề liên quan đến thừa kế như:

 • Tư vấn về quyền thừa kế cá nhân.
 • Tư vấn khi nào thì văn bản thừa kế có hiệu lực.
 • Tư vấn xác định di sản đối với người thừa kế.
 • Tư vấn xác định người quản lý di sản, nghĩa vụ và quyền của người quản lý di sản
 • Tư vấn và hướng dẫn lập di chúc hợp pháp theo quy định của luật thừa kế
 • Tư vấn viết nội dung di chúc bằng văn bản
 • Tư vấn thủ tục lập di chúc tại cơ quan có thẩm quyền
 • Tư vấn về người thừa kế theo pháp luật, thừa kế thế vị, hàng thừa kế
 • Tư vấn và giải đáp các thắc mắc khác liên quan đến thừa kế.

Tổng đài tư vấn pháp luật thừa kế sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng. Đồng thời chúng tôi sẽ bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của quý khách