3 quy luật triết học

Quy luật là gì

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, quy luật là mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp lại giữa các sự vật, hiện tượng, giữa các đối tượng, giữa các nhân tố tạo thành đối tượng, giữa các thuộc tính của của các sự vật cũng như giữa các thuộc tính của cùng một sự vật, hiện tượng.

– Mọi quy luật đều mang tính khách quan. Các quy luật được phản ánh trong các khoa học không phải là sự cấu tạo thuần túy của tư tưởng. Những quy luật do khoa học phát hiện ra chính là sự phản ánh những quy luật hiện thực của thế giới khách quan và của tư duy.

– Giữa chủ nghĩa duy vật và duy tâm luôn diễn ra cuộc đấu tranh khi giải đáp câu hỏi quy luật là gì. Các nhà triết học duy tâm luôn phủ nhận sự tồn tại khách quan của quy luật.

3 quy luật triết học

  • 2 nguyên lý: mối liện hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển. …
  • 3 quy luậtQuy luật lượng – chất, quy luật mâu thuẫn và quy luật phủ định của phủ định. …
  • 6 cặp phạm trù: Cái riêng và cái chung; Nguyên nhân và kết quả; Tất nhiên và ngẫu nhiên; Nội dung và hình thức; Bản chất và hiện tượng; Khả năng và hiện thực.

6 quy luật của vũ trụ

1.Quy luật tập trung: ”Cái gì bạn tập trung vào sẽ mở rộng”.
2.Quy luật nhân quả: ”Cái bạn cho đi là cái bạn nhận lại”.
3.Quy luật bên ngoài: ”Thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài”.
4.Quy luật cân bằng: ”Thu nhập của bạn chỉ tăng trưởng theo những gì bạn hành động”.
5.Quy luật nhất quán: ”Cách bạn làm 1 việc là cách mà bạn làm mọi việc”.
6.Quy luật hấp dẫn: ”Cái gì giống nhau sẽ hút lẫn nhau”.
3 quy luật của cuộc sống
  • 1) Quy luật 1: Luật Nhân quả
  • 2) Quy luật 2: Luật Hấp dẫn.
  • 3Quy luật 3Luật Tương ứng.

Quy luật ngũ hành âm dương

Quy luật chế hóa được trong âm dương ngũ hành được được hiểu là quy luật hoạt động của cơ chế tương sinh và tương khắc trong một thể thống nhất mà vẫn đảm bảo duy trì được sự cân bằng. … Vòng tròn tương sinh, tương khắc tương tác qua lại giữa 3 Hành là Hỏa khắc Kim, Kim sinh Thủy, Thủy khắc Hỏa.

Quy luật cơ bản của sản xuất hàng hóa

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa, quy định bản chất của sản xuất hàng hóa, là cơ sở của tất cả các quy luật khác của sản xuất hàng hóa. Nội dung của quy luật giá trị là việc sản xuất và trao đổi hàng hóa dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức là dựa trên hao phí lao động xã hội cần thiết.

 

tag: phép lượng từ thay đổi đến ngược okun ví dụ 7 tinh thần pdf ý đời tài xỉu online nào game chơi xì dách lát poker bài zingplay đánh