Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Tôi được biết thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần kể từ ngày 01/7/2015 sẽ được áp dụng theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Rất mong Luật Ngô Gia có thể chia sẻ một số quy định về bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp mới nhất.

Chào bạn!

Chúng tôi xin được chia sẻ một số quy định về bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần như sau:

Theo quy định của nghị định 75/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh thì thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần như sau:

Khi bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phẩn phải gửi thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty cổ phần có trụ sở. Hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần bao gồm:

-Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

-Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần;

-Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

-Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần:

Khi nhận được hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần, trao giấy biên nhận về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần và cập nhật thông tin về bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần, cấp giấy xác nhận về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần.

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Luật Ngô Gia xin gửi tới quý công ty dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần . Công ty cổ phần có nhu cầu đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần.