BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VẬN TẢI

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VẬN TẢI

Kinh doanh dịch vụ vận tải nói chung đặc biệt là kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là ngành nghề kinh doanh được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Để kinh doanh vận tải thì trong ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp phải có các mã ngành nghề về kinh doanh vận tải, sau đó doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải. Trường hợp trong ngành nghề kinh doanh của công ty chưa có mã ngành nghề kinh doanh vận tải thì công ty có thể làm thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải trước sau đó mới xin giấy phép kinh doanh vận tải. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh vận tải thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh và thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải và xin giấy phép kinh doanh vận tải, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải và thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải theo trình tự các bước như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải

Để thực hiện thủ tục bổ sung  ngành nghề kinh doanh vận tải,Công ty chuẩn bị hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu;
 • Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên và công ty hợp danh;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên và công ty hợp danh, của chủ sở hữu công ty đối với công ty tnhh một thành viên;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

thường  container  cách  chở  loại  gì  hoá  thu  tiền  nghiệm  nào  thủy  quốc  cty  cong  đà  nẵng  trị  biển  toán  hoạch  hỗ  trợ  đa  điểm  chuyển  tiếng  anh  hiểm  download  nhất  nguyên  tắc  giản  b2  ngoại  bài  giảng  câu  hỏi  xí  hỏa  xa  sài  gòn  tư  mạnh  hà  đạt  giáo  xnk  hạch  kiểm  tra  thuyết  điện  tử  1  thanh  giang  ôn  đoàn  duy  tùng  3  liệu  thi

Nộp hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, người được doanh nghiệp ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanhh nghiệp có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy xác nhận về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải của doanh nghiệp.

Lưu ý: Khi thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải đóng lệ phí đăng bố cáo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

 Bước 2: Thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải

Sau khi thực hiện xong thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

– Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

– Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

– Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);

– Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).

thường  container  cách  chở  loại  gì  hoá  thu  tiền  nghiệm  nào  thủy  quốc  cty  cong  đà  nẵng  trị  biển  toán  hoạch  hỗ  trợ  đa  điểm  chuyển  tiếng  anh  hiểm  download  nhất  nguyên  tắc  giản  b2  ngoại  bài  giảng  câu  hỏi  xí  hỏa  xa  sài  gòn  tư  mạnh  hà  đạt  giáo  xnk  hạch  kiểm  tra  thuyết  điện  tử  1  thanh  giang  ôn  đoàn  duy  tùng  3  liệu  thi

Lưu ý: Để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Phương tiện phải bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với hình thức kinh doanh, cụ thể:

+ Khi hoạt động kinh doanh vận tải phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã được duyệt; phương tiện phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng của đơn vị kinh doanh vận tải với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.

+ Xe ô tô phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

+ Xe phải được gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy

– Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:

+ Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật;

+ Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh vận tải theo mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (trừ các trường hợp đồng thời làchủ hộ kinh doanh hoặc là bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con của chủ hộ kinh doanh);

+ Nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy  định của Bộ Giao thông  vận tải. Nhân viên phục vụ trên xe vận tải khách du lịch còn phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy định của pháp luật liên quan về du lịch.

– Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác và có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên.

– Nơi đỗ xe: Đơn vị kinh doanh vận tải phải có nơi đỗ xe phù hợp với phương án kinh doanh và đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

– Về tổ chức, quản lý:

+ Đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện thuộc diện bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe phải trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng và phải theo dõi, xử lý thông tin tiếp nhận từ thiết bị giám sát hành trình của xe;

+ Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ số lượng lái xe theo phương án kinh doanh, chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho lái xe và sử dụng lái xe đủ sức khỏe theo quy định; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có trọng tải thiết kế từ 30 chỗ ngồi trở lên (bao gồm cả chỗ ngồi, chỗ đứng và giường nằm) phải có nhân viên phục vụ trên xe (trừ xe hợp đồng đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên đi làm, đi học và xe buýt có thiết bị thay thế nhân viên phục vụ);

+ Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hành khách bằng công –ten-nơ phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông.

+ Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải đăng ký và thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khác

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ  vận tải. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh vận tải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải.

Trường hợp không cần bổ sung, sửa đổi thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH VẬN TẢI

Các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký kinh doanh vận tải hãy nhưng chưa biết thực hiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh vận tải, thủ tục bổ sung ngành  nghề kinh doanh vận tải và thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải như thế nào liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng  ký kinh doanh dịch vụ vận  tải.

0934562586