Các điều kiện thành lập công ty

Trước khi thành lập công ty các cá nhân, tổ chức cần nghiên cứu kỹ các điều kiện thành lập công ty để khi thành lập công ty không bị vướng mắc. Vậy, các điều kiện thành lập công ty theo quy định của pháp luật bao gồm những điều kiện nào?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các điều kiện thành lập công ty bao gồm:

  1. Điều kiện về đối tượng thành lập công ty

Cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty thì phải là các nhân, tổ chức mà pháp luật cho phép được thành lập công ty, không thuộc các đối tượng không có quyền thành lập công ty được quy định tại Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014. Ngoài ra, tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà có số lượng thành viên phù hợp với loại hình doanh nghiệp đó như đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì thành viên có thể là cá nhân, tổ chưc, số lượng thành viên không quá 50. Đối với công ty cổ phần số lượng thành viên tối thiểu là 3 không hạn chế số lượng tối đa. Đối với công ty hợp danh phải có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty ngoài ra có thể có thành viên góp vốn.

  1. Điều kiện về tên công ty

Tên công ty phải bao gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng của công ty. Tên riêng của công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký, không vi phạm đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Các quy định về tên công ty đã được quy định cụ thể từ Điều 38 đến điều 42 Luật doanh nghiệp 2014.

Điều kiện về tên công ty

  1. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Đối với những doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn như các công ty về chứng khoán, tín dụng, xây dựng…, về chứng chỉ hành nghề như một số ngành nghề liên quan đến thiết kế, giám sát thi công, về kế toán, môi giới…hoặc phải có các giấy phép kinh doanh các lĩnh vực có điều kiện như kinh doanh karaoke, kinh doanh thực phẩm… thì doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện này khi thành lập công ty.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

  1. Điều kiện về trụ sở công ty

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch, hoạt động kinh doanh và làm việc của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Không được đặt trụ sở chính của doanh nghiệp tại các căn hộ chung cư không có chức năng cho thuê văn phòng để làm trụ sở của công ty.

Điều kiện về trụ sở công ty

Trên đây là các điều kiện thành lập công ty để các tổ chức, các nhân tham khảo khi có nhu cầu thành lập công ty.