Cách đăng nhập mail công ty vào iphone

Cách đăng nhập mail công ty vào iphone

Cách đăng nhập mail công ty trên iPhone

Để đăng nhập email công ty trên iPhone, bạn chỉ cần thao tác theo các bước sau:

Bước 1: vào Cài đặt:

cách đăng nhập mail công ty trên iPhone

Bước 2: vào phần cài đặt Mail, Danh bạ, Lịch:

cách đăng nhập mail công ty trên iPhone

Bước 3: chọn Thêm tài khoản:

đăng nhập mail công ty trên iPhone

Bước 4: Chọn tài khoản Khác:

đăng nhập email công ty trên iPhone

Bước 5: Chọn Thêm Tài khoản Mail:

đăng nhập email công ty trên iPhone

Bước 6: Thiết lập Tên, địa chỉ mail, mật khẩu đăng nhập của mail, mô tả mail. Sau đó chọn Tiếp:

đăng nhập email công ty trên iPhone

Bước 7: Điền đầy đủ các thông tin như mail server, địa chỉ mail, mật khẩu. Sau đó chọn Tiếp:

cách đăng nhập email công ty trên iPhone

Bước 8: Chọn các ứng dụng có thể truy cập hộp thư của bạn. Sau đó lưu lại:

cách đăng nhập email công ty trên iPhone

Sau khi đăng nhập thành công, điện thoại của bạn sẽ xuất hiện một hộp thư mới, chính là hộp thư bạn vừa đăng nhập.

cách đăng nhập email công ty trên iPhone

Sau khi đăng nhập thành công, bạn hãy vào ứng dụng mail để cập nhật email ngay nhé:

cách đăng nhập mail công ty trên iPhoneđăng nhập mail công ty trên iPhone

tag: add   outlook   bằng   tạo   6   sử   cấu   hình   hướng   dẫn   ios   11   12   không   được   13   android   2016   2010   2019   2013   2007   365   macbook   cho   samsung