Cách sắp xếp công việc

Công việc là gì

Việc làm (tiếng Anh: job) hay công việc là một hoạt động được thường xuyên thực hiện để đổi lấy việc thanh toán hoặc tiền công, thường  nghề nghiệp của một người. … Nếu một người được đào tạo cho một loại công việc nhất định, họ có thể có một nghề nghiệp.

Cách sắp xếp công việc

1. Lên danh sách những việc cần làm

Bạn nên lập ra danh sách các việc cần làm theo tuần/tháng hoặc cụ thể theo từng ngày. Cho dù bạn có tự vào bản thân mình là người có trí nhớ tốt đến thế nào đi chăng nữa, điều này giúp bạn kiểm soát được công việc của mình theo từng mốc thời gian để dễ quản lý và điều chỉnh hơn. Đừng để đến lúc bắt tay vào việc lỡ quên việc này rồi kéo theo việc khác, đến lúc đó mọi thứ sẽ rối như tơ vò khiến bạn đau đầu không biết cách để giải quyết sao cho trọn vẹn.

2. Ghi chú vào những nơi dễ nhìn thấy

Sau khi đã có danh sách công việc, điều tiếp theo mà bạn nên làm là ghi chú những việc sẽ làm vào trong lịch hoặc giấy ghi nhớ dán tại những nơi dễ nhìn thấy trong góc làm việc riêng của mình. Sau khi hoàn thanh một hạng mục hay công việc nào đó, bạn nên đánh dấu lại để phân biệt với những công việc chưa thực hiện. Hoặc để yên tâm hơn, bạn có thể sử dụng phần mềm Quản lý công việc Faceworks với nhiều tính năng nổi bật, đặc biệt là tính năng nhắc nhở công việc để đảm bảo rằng người sử dụng sẽ không bao giờ bỏ sót công việc.

3. Không mất tập trung trong khi làm việc

Thời gian làm việc của người này có thể ít hơn người khác nhưng lại hoàn thành công việc nhanh hơn và tốt hơn phần lớn là vì họ không bị xao nhãng. Tập trung làm việc giúp khả năng tư duy của bạn phát huy một cách tối đa và từ đó, mọi thứ cần làm sẽ được giải quyết sớm hơn.

4. Nghỉ ngơi ngắn sau khi hoàn thành công việc

Sau khi kết thúc một hạng mục công việc và trước khi bắt đầu cho việc làm tiếp theo, bạn nên cho mình một khoảng thờig gian để nghỉ ngơi dù chỉ là 15 đến 20 phút. Thời gian ngắn nhưng quý giá này sẽ giúp tinh thần bạn được sảng khoái hơn, cơ thể được nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng đã mất.

5. Thường xuyên kiểm tra lại tiến độ hoàn thành công việc

Bạn lập danh sách những việc cần làm là để quản lý công việc tốt hơn, nên hãy thường xuyên kiểm tra lại tiến độ, deadline hoàn thành công việc. Chuyện này không làm bạn mất quá nhiều thời gian nhưng lại giúp bạn kiểm soát tất cả các việc cần làm và đánh giá mức độ hiệu quả cho tới thời điểm hiện tại, để nếu có thay đổi thì bạn cũng đưa ra sự điều chỉnh phù hợp hơn.

6. Chăm sóc tốt cho sức khỏe

Dường như yếu tố cuối cùng không mật thiết lắm so với 5 yếu tố trên nhưng lại có tác động quan trọng giúp bạn sắp xếp, quản lý công việc hiệu quả. Vì sức khỏe bạn mới có thể hoàn thành tốt công việc được. Bạn nên thường xuyên tập thể dục để rèn luyện cơ thể lẫn tinh thần, đây cũng là phương pháp giúp bạn giảm stress trong công việc.

Sắp xếp và quản lý công việc là một kỹ năng không thể thiếu với bất kỳ ai nhất là đối với những người đang và sẽ làm việc. Bí quyết quản lý công việc một cách hiệu quả nằm trong tay bạn, bạn chỉ cần suy nghĩ và tìm cách thực hiện các nhiệm vụ đặt ra như thế nào mà thôi. Bạn nên phân tích những gì bạn làm vào ngày mai, tuần tới, tháng tới, đồng thời cắt bớt những chi tiết vụn vặn để phát huy tối đa khả năng của bạn. Nên nhớ rằng, sự nỗ lực và kiên trì là vô cùng cần thiết.

Biên bản thỏa thuận công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

(V/v: Chuyển giao nghĩa vụ trả nợ của Công ty …..…… cho …….)

Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hà Nội, ngày…..tháng…….năm 20……,

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:………………………………….

BÊN B: ……………………………….

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:……………………………….…

Cùng thống nhất ký kết Bản thoả thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1. Xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận, đến hết ngày……tháng…….năm 20…. Công ty …………… còn nợ Bên B tổng số tiền là:…………………………… đ

(Bằng chữ:………………………………………………………………………..), trong đó:

– Nợ gốc:

– Lãi:

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B…………… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho ………………….;

2.2. Thanh toán đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.1. Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận này;

3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty ………… và toàn bộ các thành viên trong Công ty ………. (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A có thể có vốn để tham gia các hoạt động kinh doanh;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A                                                                 BÊN B

Mẫu giấy uỷ quyền công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————- o0o ————

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………

Số CMTND: ………….Ngày cấp: ………………

Nơi cấp: ……………………………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ……………………

Nơi cấp: ……………………………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Phạm vi Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

2. Thời gian Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Bảng theo dõi công việc hàng ngày

TÊN ĐƠN VỊ: …

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng…. năm 20…..

STT Họ và tên Chức vụ Ngày trong tháng Tổng cộng Ngày nghỉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nghỉ không lương Nghỉ lễ Nghỉ phép
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ký hiệu chấm công:

 • Ốm, điều dưỡng: Ô
 • Con ốm: Cô
 • Thai sản: TS
 • Tai nạn: T
 • Chủ nhật CN
 • Nghỉ lễ NL
 • Nghỉ bù: NB
 • Nghỉ nửa ngày không lương: 1/2K
 • Nghỉ không lương: K
 • Ngừng việc: N
 • Nghỉ phép: P
 • Nghỉ nửa ngày tính phép: 1/2P
 • Làm nửa ngày công: NN
 • Ngày……tháng…….năm…….
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)

Biên bản xác nhận công việc

Đơn vị:…………………

Bộ phận:……………….

Mẫu số 05- LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày….tháng…..năm……

Tên đơn vị (hoặc cá nhân): ………………………………………………………………………………

Theo Hợp đồng số:………………ngày……tháng……năm……

STT Tên sản phẩm
(công việc)
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
A B C 1 2 3 D
Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………

………………., ngày….tháng….năm….
Người giao việc
(Ký, họ tên)
Người nhận việc
(Ký, họ tên)
Người kiểm tra chất lượng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Mẫu 2: Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:…………………

Bộ phận:………………

Mẫu số: 05-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC
CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày ……. tháng ……. năm …….

Tên đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………………………………………

Theo Hợp đồng số:……………………………………… ngày …… tháng …… năm …….

STT Tên sản phẩm
(công việc)
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
A B C 1 2 3 D
Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………………….

Người giao việc 
(Ký, họ tên)
Người nhận việc
(Ký, họ tên)
Người kiểm tra chất lượng 
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Mẫu 3: Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:…………………

Bộ phận:……………….

Mẫu số: 05 – LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày….tháng…..năm……

Tên đơn vị (hoặc cá nhân): ………………………………………………………………………………

Theo Hợp đồng số:………………ngày……tháng……năm……

STT Tên sản phẩm
(công việc)
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
A B C 1 2 3 D
Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………

Người giao việc
(Ký, họ tên)
Người nhận việc
(Ký, họ tên)
Người kiểm tra chất lượng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

 

 

 

tag: cv hồ sơ tiếng tiêu thủ kho timeline excel cán cái gốc khách sạn bói quỹ chối khéo léo marketing cấp phòng giáo huyện tân sale admin thư sát trợ giám viết tình nguyện đồ chuẩn dịch thuật nhập liệu thơ đề xuất bế tắc cuộc sống lương cao 10 triệu thu email thuê khoán mail iso 9001 anh/chị áp anh chị chúc lợi sổ chép telesale lời mang nhà chán nản ứng tphcm sai kê ngân hàm bán sáng kpi pg chính phụ lục 1a đà nẵng mẹ phải tận tụy digital ổn bỉm sữa hướng mệt mỏi câu đoạn mạnh vượt qua khó khăn dạng gò bó thất bại tổ chức suôn sẻ giảng tương lai it shipper kỷ tarot chuyên pdf mơ xin lạt xây dựng chứng minh thăng phó nhược trường luận tiễn samsung mãng dưỡng kiến cải slogan cân mua hình ảnh kế tình nguyện qa vệ viết thư chối giám hồ sơ học cấp cảm ơn admin đà nẵng mail qc marketing 24h phụ bếp đội offer ứng tuyển mệt mỏi bói bài tarot kiếm tester lời chúc timeline nhàm chán pg sữa lớp 9 sale vườn dành già may mặc liên project phục bàn đam mê thái chính buổi chứng xuất nhập phòng email cao trình tỉ mỉ tu khoa dạng chuyên hệ khách 11 tân nhà vựng vẽ khí xây dựng trợ dịch ngân chia mã dự thơ vui bà bầu kê chức cửa tiên tiêu cv hướng lương mạng app giáo mầm non tiếng hàn sư cân cuộc sống thích tờ rơi mong muốn thu siêu thị ưu nhược biểu khối xem desktop tổ sáng kiến phim mẹ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh nản 7 nguyên tắc viettel dẫn du manager bận rộn hóa vận xui ổn lâu dài giảng chuẩn n3 trường ta chiếc chìa khóa tri thức đời trúc it helpdesk tour icon lạt logistic nâng dưỡng nghiêm ngặt an ví dụ xung đột trao sổ đám cưới ngành nguồn nha trang tạp it sale hài lòng truyền tổ chức viết lách tiếng hàn designer kiếm hình ảnh kế đồ họa thu ngân quán cafe chính phòng hưởng giảng giáo tuổi lương cao môi giới nhà đất ngành trường giám tiêu suất cv dành bà bầu thái tín đề xuất trình dược lái xe thư học kê thích hồ sơ tết tạm đình chuyên chuẩn order chán nản topic pdf xem bói cảm forwarder khuyết tật đêm ơn nghị in ấn nhẹ thăng máy dịch hướng dẫn sư khí câu hứng lốt tân tour du logistic sổ chép sát camera vệ khách sạn timeline xây dựng ứng tưởng cải logistics tphcm phụ tá nha khoa 2017 nhập mã captcha sữa buổi sáng cân cuộc sống sâu bán vé bay tình 10 ca hot bài bình đẳng mầm non (wbs) dự án chứng khoán đại xử ngập supervisor soạn tiên đà nẵng viettel buồn niềm vui admin hệ sub phim thuật pg kho n4 shipper hỗ trợ phổ xin iphone ship project manager vượt qua khó khăn thơ nhàng chụp cũ ban liên lạt merchandiser mua bác sĩ chia châm sáng kế mang nhà training chán nản lương triệu chức siêu thị form bìa hồ sơ căng thẳng nghệ thuật ăn trưa bàn pha chế ma trận hè học thư phòng 5s xin tiếng trắc nghiệm xử bói bài tarot khách sạn dành cấp qa khó khăn email kê giáo timeline tình huống trao audit khối khí bình dương thái hài lòng đề xuất tạp pg