Cách thành lập icloud

Cách thành lập icloud

I. Tạo tài khoản

– Bước 1: Mở App Store, Chọn Bảng xếp hạng -> Chọn Miễn Phí để tải một ứng dụng miễn phí bất kỳ.

– Bước 2: Bấm Nhận -> Cài đặt

– Bước 3: Chọn Tạo ID Apple Mới

– Bước 4: Chọn Việt Nam -> Tiếp Theo

– Bước 5: Đồng ý -> Đồng ý

– Bước 6: Điền Email đăng ký, tạo mật khẩu cho tài khoản

– Bước 7: Chọn phương thức thanh toán (Mặc định chọn miễn phí), Điền đầy đủ thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại.

– Bước 8: Bấm Xong. Nếu gặp thông báo Đăng nhập vào iTunes Store thì bấm Hủy

II. Xác thực tài khoản qua mail đã đăng ký

– Bước 1: Mở trình duyệt Safari trên máy -> truy cập vào trang web: Gmail.com

– Bước 2: Đăng nhập tài khoản Gmail đã dùng để đăng ký iCloud

– Bước 3: Mở mail Apple đã gửi đến

– Bước 4: Bấm vào đường link xác thực tai khoản

– Bước 5: Nhập lại địa chỉ mail đã đăng ký ID Apple và mật khẩu (đây là mật khẩu đã tạo trước đó chứ không phải mật khẩu Gmail) -> Tiếp Tục -> Xong.

Yêu cầu:

– Cần phải có 1 địa chỉ email có thật để kích hoạt tài khoản.

– Tài khoản Email còn đăng nhập bình thường và sử dụng được: Gmail, Yahoo mail. Hotmail….

– Nếu chưa có tài khoản mail, click vào đăng ký tài khoản Gmail. Nếu bạn đã có Gmail nhưng quên tài khoản có thể tham khảo Quên mật khẩu Gmail và cách lấy lại nhanh chóng

Bài biết này mình hướng dẫn đăng ký bằng tài khoản Gmail, các tài khoản mail khác cũng tương tự.

Quá trình tạo 1 tài khoản gồm 2 phần:

– Đăng ký tài khoản.

– Xác thực tài khoản.

I. Tạo tài khoản:

Bước 1: Mở App Store, Chọn Bảng xếp hạng -> Chọn Miễn Phí để tải một ứng dụng miễn phí bất kỳ.

Bước 1: Mở App Store, Chọn Bảng xếp hạng -> Chọn Miễn Phí để tải một ứng dụng miễn phí bất kỳ.

Bước 2: Bấm Nhận -> Cài đặt

Bước 2: Bấm Nhận -> Cài đặt

Bước 3: Chọn Tạo ID Apple Mới

Bước 3: Chọn Tạo ID Apple Mới

Bước 4: Chọn Việt Nam -> Tiếp Theo

Bước 4: Chọn Việt Nam -> Tiếp Theo

Bước 5: Đồng ý -> Đồng ý

Bước 5: Đồng ý -> Đồng ý

Bước 6: Điền Email đăng ký, tạo mật khẩu cho tài khoản

Bước 6: Điền Email đăng ký, tạo mật khẩu cho tài khoản

Bước 7: Chọn phương thức thanh toán (Mặc định chọn miễn phí), Điền đầy đủ thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại.

Bước 7: Chọn phương thức thanh toán (Mặc định chọn miễn phí), Điền đầy đủ thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại.

Bước 8: Bấm Xong. Nếu gặp thông báo Đăng nhập vào iTunes Store thì bấm Hủy

Bước 8: Bấm Xong. Nếu gặp thông báo Đăng nhập vào iTunes Store thì bấm Hủy

II. Xác thực tài khoản qua mail đã đăng ký

Bước 1: Mở trình duyệt Safari trên máy -> truy cập vào trang web: Gmail.com

Bước 1: Mở trình duyệt Safari trên máy -> truy cập vào trang web: Gmail.com

Bước 2: Đăng nhập tài khoản Gmail đã dùng để đăng ký iCloud

Nhập Email đã dùng để đăng ký ID Apple -> Tiếp theo -> Nhập mật khẩu -> Đăng nhập
Bước 2: Đăng nhập tài khoản Gmail đã dùng để đăng ký iCloud

Bước 3: Mở mail Apple đã gửi đến

Bước 3: Mở mail Apple đã gửi đến

Bước 4: Bấm vào đường link xác thực tai khoản

Bước 4: Bấm vào đường link xác thực tai khoản

Bước 5: Nhập lại địa chỉ mail đã đăng ký ID Apple và mật khẩu (đây là mật khẩu đã tạo trước đó chứ không phải mật khẩu Gmail) -> Tiếp Tục -> Xong.

Bước 5: Nhập lại địa chỉ mail đã đăng ký ID Apple và mật khẩu (đây là mật khẩu đã tạo trước đó chứ không phải mật khẩu Gmail) -> Tiếp Tục -> Xong.

– Nếu máy hiện lên thông báo Đăng nhập vào iTunes Store thì bây giờ bạn có thể nhập mật khẩu để đăng nhập được rồi.

– Nếu máy hiện lên thông báo Đăng nhập vào iTunes Store thì bây giờ bạn có thể nhập mật khẩu để đăng nhập được rồi.

– Trường hợp máy không yêu cầu nhập tài khoản ngay, các bạn vào App Store tải 1 ứng dụng nào đó máy sẽ yêu cầu nhập lại tài khoản.