Chuyển đổi từ công ty tnhh 1 thành viên thành công ty tnhh 2 thành viên

Chuyển đổi từ công ty tnhh 1 thành viên thành công ty tnhh 2 thành viên

Công ty tnhh 2 thành viên và công ty tnhh 1 thành viên là hai hình thức của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong quá trình hoạt động nếu có sự chuyển nhượng vốn giữa các thành viên thì công ty tnhh phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Nếu nếu chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên chuyển nhượng vốn cho hai cá nhân khác ngoài công ty thì phải chuyển đổi thành công ty tnhh 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Qua bài viết này, Luật Ngô Gia xin hướng dẫn thủ tục chuyển đổi từ công ty tnhh 1 thành viên trở lên thành công ty tnhh 2 thành viên.

Hồ sơ chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên sang thành công ty tnhh 2 thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty chuyển đổi

– Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

11111

Thủ tục chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên sang công ty tnhh 2 thành viên

Người được ủy quyền thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên sang công ty tnhh 2 thành viên nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên sang công ty tnhh 2 thành viên đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty chuyển đổi có địa chỉ trụ sở.

Sau 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên sang công ty tnhh 2 thành viên đã hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty tnhh 2 thành viên trở lên. Trường hợp hồ sơ chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên sang công ty tnhh 2 thành viên chưa hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo để doanh nghiệp sửa đổi bổ sung hồ sơ. Trường hợp này, doanh nghiệp sửa đổi bổ sung hồ sơ theo thông báo của phòng đăng ký kinh doanh và nộp lại hồ sơ chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên sang công ty tnhh 2 thành viên tới phòng đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên sang công ty tnhh 2 thành viên và có kèm thay đổi tên gọi, địa chủ trụ sở thì sau khi chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên cần làm thêm thủ tục thay đổi mẫu dấu của công ty.

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Luật Ngô Gia xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi từ công ty tnhh 2 thành viên sang công ty tnhh 1 thành viên hoặc sang thành công ty cổ phần và ngược lại hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trọn gói, uy tín.

0934562586