Công chứng tư pháp là gì

Công chứng tư pháp là gì

Hiện nay chưa có khái niệm về công chứng, tuy nhiên, theo tình hình thực tế chúng tôi xin định nghĩa như sau: Một tài liệu sau khi được cộng tác viên với Phòng tư pháp dịch từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác được đóng dấu xác nhận của Phòng tư pháp quận gọi là bản dịch công chứng hay bản dịch công chứng tư pháp. Cộng tác viên với Phòng tư pháp là người phải có bằng đại học hoặc văn bằng cao hơn về ngôn ngữ mình đăng ký.

Công chứng tư pháp ở đâu

https://visa247.com.vn/dich-thuat-cong-chung/cong-chung-tu-phap.html

dichcongchungvn.com/dich-thuat-cong-chung-ly-lich-tu-phap-ha-noi

 

 

 

Tag: thuật hà nội