Công ty Điện lực Nam Từ Liêm, TP Hà Nội: Đẩy mạnh xây dựng “Văn hóa ATLĐ”

Với đặc thù môi trường tồn tại nhiều yếu tố gây tai nạn lao động (TNLĐ), nên Công ty Điện lực Nam Từ Liêm luôn coi trọng công tác an toàn lao động (ATLĐ). Đây là nội dung được quan tâm, quán triệt và thường xuyên liên tục tập huấn cho người lao động, để công tác ATLĐ trở thành “Văn hóa ATLĐ” trong công nhân…

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội tại Công văn 13/TB-EVNHANOI ngày 8/1/2020 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, giảm thiểu rủi ro TNLĐ tại các đơn vị; Chỉ thị liên tịch số 287/CTLT-CĐ-EVNHANOI ngày 10/1/2020 về thực hiện nghiêm quy trình an toàn điện và Thông báo số 39/TB-EVNHANOI ngày 14/1/2020 về việc tăng cường công tác an toàn năm 2020. Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm đã ban hành Thông báo số 145/TB-PC NAMTULIEM ngày 18/1/2020 về việc thực hiện nghiêm Quy trình an toàn điện khi công tác trên hệ thống lưới điện do Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm quản lí – năm 2020. Đồng thời, Thông báo cũng nêu sẽ xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sửa chữa điện

Công ty đã ra Quyết định số 31/QĐ – PCNAMTULIEM thành lập nhóm nhận diện đánh giá rủi ro, do Phó Giám đốc phụ trách kĩ thuật làm Trưởng nhóm. Xây dựng mẫu thống kê về nhận diện đánh giá rủi ro, tại từng vị trí công tác trên lưới điện. Đến nay sau hơn 10 tháng, kết quả đạt được là minh chứng rõ nét của việc triển khai thành công việc nâng cao ý thức xây dựng văn hóa ATLĐ, Điện lực Nam Từ Liêm không có TNLĐ… Đồng thời, Công ty cũng đã phối hợp với phòng Văn hóa thông tin quận Nam Từ Liêm và UBND các phường trong quận thực hiện tuyên truyền đến các Tổ dân phố trên địa bàn quận về công tác bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp, khuyến cáo an toàn điện và phòng cháy chữa cháy (PCCC), An toàn điện và PCCC trong Nhân dân.

Luôn chú trọng tới trách nhiệm bảo đảm ATLĐ là trách nhiệm của tập thể. Vì vậy, trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Nam Từ Liêm đã phát huy sức mạnh tập thể của các bộ phận, phòng, ban và toàn thể CBCNV về công tác phòng, chống TNLĐ và xây dựng ý thức tự bảo đảm an toàn mọi lúc, mọi nơi. Từ đó, lãnh đạo các đơn vị đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, kiểm soát ATLĐ và tuyên truyền giáo dục người lao động.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo huấn luyện và sát hạch về ATLĐ, nâng bậc thợ, kèm cặp nâng cao kĩ năng nghề nghiệp luôn được Công ty thường xuyên quan tâm, nâng cao trách nhiệm thực hiện việc bảo đảm ATLĐ của bộ máy quản lí và người lao động trong Công ty. Các phòng chức năng của Công ty như: Phòng Kĩ thuật, Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng Kinh doanh,… có trách nhiệm trong việc tham gia công tác huấn luyện AT-VSLĐ, phối hợp nghiên cứu và đánh giá được các nguy cơ rủi ro trong lao động nhằm đưa ra được các giải pháp ngăn ngừa TNLĐ trong từng lĩnh vực thuộc đơn vị mình chịu trách nhiệm quản lí.

Đối với các đơn vị sản xuất trực thuộc, việc xây dựng chương trình huấn luyện AT-VSLĐ đầu năm Công ty đã tổ chức, chỉ huy, giám sát ATLĐ khi thực hiện công việc tại hiện trường. Công ty coi đối tượng được huấn luyện là trung tâm, để họ tự chỉ ra được các giải pháp, nguyên tắc làm việc bảo đảm an toàn theo quy trình, chuyển biến trong nhận thức và ý thức về ATLĐ từ tiềm thức của mỗi người lao động, sao cho ý thức tự phòng ngừa TNLĐ trở thành phản xạ có điều kiện của người lao động khi thực hiện công việc.

Cùng với công tác huấn luyện AT-VSLĐ thường xuyên tại đơn vị, Công ty đã chú trọng huấn luyện thành thạo cho người lao động về các phương pháp cứu nạn, cứu hộ, cứu chữa người bị tai nạn điện giật. Thường xuyên huấn luyện cho người lao động tại đơn vị về sơ đồ lưới điện thuộc phạm vi quản lí; những vị trí có đường dây đi chung cột, vận hành song song; các vị trí có mạch vòng cũng như các thông số thiết bị để trong công tác quản lí mạch vòng tránh được sự nhầm lẫn do thay đổi phương thức vận hành hoặc thay đổi sơ đồ kết dây cơ bản.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiều tháng qua, toàn Đảng bộ, CBCNV của Công ty Điện lực Nam Từ Liêm đang hướng tới một môi trường lao động theo đúng tiêu chí “Văn hóa ATLĐ”, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nguồn: https://ngaymoionline.com.vn/cong-ty-dien-luc-nam-tu-liem-tp-ha-noi-day-manh-xay-dung-van-hoa-atld-19454.html

Tag: công ty điên lực hà nội