Công ty mới thành lập có cần kế toán trưởng

Công ty mới thành lập có cần kế toán trưởng  ?

Đây là câu hỏi mà rất nhiều công  ty  mới thành lập quan tâm. Qua bài viết này Luật Ngô Gia xin giải đáp câu hỏi công ty mới thành lập có cần kế toán trưởng hay không để các công ty  mới thành lập được rõ.

Khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP có quy định doanh nghiệp, hợp tác xã phải bố trí kế toán trưởng. Nếu chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này, doanh nghiệp phải bố trí người làm kế toán trưởng. Tuy nhiên khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP có quy định các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Như vậy, các công ty mới thành lập nếu là công ty nhỏ và vừa thì không bắt buộc phải có kế toán trưởng nhưng phải có người phụ  trách kế toán của công ty.

Doanh nghiệp được coi là doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu thuộc các trường  hợp sau:

– Có không quá 10 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc nguồn vốn không quá 03 tỷ đồng: Với doanh nghiệp siêu nhỏ lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng.

– Có không quá 10 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng: Với doanh nghiệp siêu nhỏ lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Căn cứ quy định trên, sau thành lập công ty có cần kế toán trưởng nếu doanh nghiệp không  phải là công  ty nhỏ và vừa. Nếu công ty mới thành lập không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì công ty phải tuyển kế toán trưởng, trong  vòng 12 tháng  kể từ ngày thành lập, doanh nghiệp phải bố trí người làm kế toán trưởng.